พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 18277 ] LINE it!

พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา
 
 พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งปัญญา
 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของมหาชนทั้งหลาย
ให้ก้าวไปสู้ชีวิตอันประเสริฐสุดได้
คำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่ากว่าคำสอนใดๆ
ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงมีปัญญาเลิศกว่าใครๆ
คำสอนที่ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว
ปัจจุบันก็ยังทันสมัยและพิสูจน์ได้ เช่น
ทรงอธิบายเรื่องการเกิดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียด
ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นทารก
ซึ่งตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันค้นพบ
โดยที่พระองค์มิได้ทรงใช้เครื่องมือใดๆ เลย นอกจากการทำสมาธิ
และที่สำคัญหากผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติพระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ

พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติพระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งการดับทุกข์ - พุทธประวัติ

ทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติทรงปลงอายุสังขาร - พุทธประวัติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา