ละจีวรมาหาบังอร-ที่นี่มีคำตอบ


[ 2 ก.ย. 2553 ] - [ 16331 ] LINE it!
View this page in: English

ชีวิตพรหมจรรย์
ละจีวรมาหาบังอร 

คำถามจากทางบ้าน:
            การที่พระสึกออกมาแต่งงาน จะบาปไหม ถ้าเป็นความต้องการของทั้งสองฝ่าย แต่ถ้าเป็นความต้องการของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือไม่เป็นความต้องการของทั้งสองฝ่าย แต่ถูกบังคับจากคนรอบข้าง เช่น คุณพ่อ คุณแม่ หมู่ญาติ จะมีวิบากกรรมแตกต่างกันอย่างไรคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            การที่พระสึกออกมาแต่งงาน ก็เป็นความพ่ายแพ้ของฝ่ายชาย และทำให้ผังบวชไม่หนาแน่น ทำให้การบรรลุมรรคผลนิพพานล่าช้าออกไป ฝ่ายหญิงก็ยืดมรรคผลนิพพานออกไปเช่นกัน และจะทำให้ชีวิตครอบครัวลำบาก ไม่มีความสุข เป็นต้น  หากถูกบังคับจากคุณพ่อ คุณแม่ หมู่ญาติ ก็จะทำให้คุณพ่อ คุณแม่ และหมู่ญาตินั้นมีส่วนในวิบากกรรมดังกล่าว
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ชาติหน้าอยากเป็นผู้ชายและอยากบวชตลอดชีวิต-ที่นี่มีคำตอบชาติหน้าอยากเป็นผู้ชายและอยากบวชตลอดชีวิต-ที่นี่มีคำตอบ

คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา-ที่นี่มีคำตอบคัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ

ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา-ที่นี่มีคำตอบถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา