คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ


[ 4 ก.ย. 2553 ] - [ 16217 ] LINE it!

  ชีวิตพรหมจรรย์
คัดบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนา

คำถามจากทางบ้าน:
            ลูกเคยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงอบรมบุคลากรมาช่วยงานพระพุทธศาสนา บางครั้งหากเห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่เหมาะสมก็จำเป็นต้องคัดออก เพื่อให้ไปสร้างบารมีภายนอกก่อน หากการตัดสินดังกล่าวนี้ทำไปตามหน้าที่โดยไม่มีอคติ และเพื่อยึดประโยชน์ขององค์กรเป็นหลัก จะมีผลบุญหรือผลบาปอย่างไร และจะมีวิบากกรรมอย่างไรคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            ลูกเป็นพี่เลี้ยงอบรมบุคลากร ผู้มี หน้าที่นี้  ถ้าเห็นว่ามีผู้ที่ยังไม่เหมาะสม ก็จำเป็นต้องคัดออก เพื่อให้ไปสร้างบารมีภายนอกก่อน หากการตัดสินใจดังนี้ เป็นไปโดยไม่มีอคติ และเพื่อยึดประโยชน์สุขขององค์กรเป็นหลักนั้น ก็ไม่มีผลบาปและวิบากกรรมใด เพราะได้ทำตามกฎเกณฑ์ที่หมู่คณะได้กำหนดขึ้นมา ส่วนผลบุญที่ช่วยคัดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้องค์กร ก็จะทำให้อยู่ในแวดวงบัณฑิตนักปราชญ์ที่มีความรู้ความสามารถ และจะได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้ความสามารถดีเช่นเดียวกัน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา-ที่นี่มีคำตอบถวายลูกสาวให้แก่พระศาสนา-ที่นี่มีคำตอบ

ยกลูกถวายวัด-ที่นี่มีคำตอบยกลูกถวายวัด-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของกัลยาณมิตร-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา