ชีวิตเกิดได้ 4 รูปแบบ - วงจรชีวิต


[ 6 ก.ย. 2553 ] - [ 17175 ] LINE it!

วงจรชีวิต 
 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า
ชีวิตเกิดได้ 4 รูปแบบ
 
 
 
1. เกิดในครรภ์
 
 
2. เกิดในไข่

3. เกิดในเถ้าไคล เกิดในสิ่งสกปรก เช่น น้ำคล่ำ ซากศพ เช่น การเกิดของแมลงวัน หนอน เป็นต้น

4. เกิดแล้วโตทันที เรามองไม่เห็น เช่น เทวดา เปรต สัตว์นรก
 
 
            ถ้ายังไม่หมดกิเลส เวลาสัตว์ไปเกิดมีทางไป 5 ทาง ดังนี้คือ เทวดา มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน เปรต สัตว์นรก
                                                           
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อายุยืน  สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติอายุยืน สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติ

ออกแบบชีวิตด้วยทานออกแบบชีวิตด้วยทาน

ถือศีลได้บุญอย่างไรถือศีลได้บุญอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม