อายุยืน สุขภาพดี – หมวดรูปสมบัติ


[ 6 ก.ย. 2553 ] - [ 18346 ] LINE it!
View this page in: English


ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา
สร้างองค์พระ
สร้างองค์พระ
ไม่ฆ่า
ไม่ฆ่า
 
อายุยืน สุขภาพดี
อายุยืน
สุขภาพดี

 
ถวายภัตตาหารพระ
ถวายภัตตาหารพระ
 
ถวายยารักษาโรค

ถวายยารักษาโรค


แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้อายุยืน สุขภาพดี
 วิบาก
รายละเอียด
1. อายุยืน
1. อดีตชาติ ไม่ฆ่า
2. อดีตชาติ สงเคราะห์หมู่ญาติ
3. อดีตชาติ + ปัจจุบัน เป็นหมอรักษาคนไข้
4. อดีตชาติ บริจาคข้าวน้ำแก่คนยากจนสม่ำเสมอ
5. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระ
6. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ทำบุญถวายยารักษาโรคพระภิกษุ สามเณรและคนยากจน
2. หมดอายุขัยแล้วแต่ยังต่อชีวิตได้อีกระยะหนึ่ง
1. ปัจจุบัน สร้างองค์พระ
2. ปัจจุบัน นั่งสมาธิเข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน
3. ปัจจุบัน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
4. ปัจจุบัน ทำบุญในช่วงสุดท้ายของชีวิต

3. สุขภาพดี แข็งแรง
1. อดีตชาติ + ปัจจุบัน สงเคราะห์หมู่ญาติ
2. อดีตชาติ + ปัจจุบัน รักษาศีล ไม่ฆ่า
3. อดีตชาติ ถวายภัตตาหารพระ
4. อดีตชาติ ทำบุญตามประเพณี
5. อดีตชาติ เลี้ยงดูพ่อแม่
6. อดีตชาติ ทำบุญยารักษาโรค ชอบช่วยเหลือคนป่วย
7. อดีตชาติ สร้างถาวรวัตถุที่แข็งแรง
8. อดีตชาติ ทำบุญแล้วอธิษฐานจิตให้แข็งแรง อายุยืน ไม่มีโรค
 
4. คลอดง่าย
1. อดีตชาติ ไม่กักขัง หน่วงเหนี่ยวคน / สัตว์ ปัจจุบัน ได้ฟังพระธุดงค์สวดพระปริตร พุทธมนต์
2. อดีตชาติ รักษาผู้ป่วยเอาไว้มาก
3. อดีตชาติ ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน
 
อายุยืน สุขภาพดี ประกอบด้วย  หมดอายุขัยแล้วแต่ยังต่อชีวิตได้อีกระยะหนึ่ง สุขภาพดี แข็งแรง คลอดง่าย
 
สรุปกรรมที่ทำให้รูปงาม
 
1. รักษาศีล ไม่ฆ่าสัตว์
2. ถวายภัตตาหาร บริจาคข้าวน้ำ
3. ถวายยารักษาโรค
4. ปล่อยสัตว์ ปล่อยปลา
5. สร้างองค์พระ

  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม รวย >>
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ถือศีลได้บุญอย่างไรถือศีลได้บุญอย่างไร

ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ

สถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิตสถานที่สัตว์เกิด หรือสัตว์ที่อยู่ - วงจรชีวิตHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม