วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ครบ 23 ปี


[ 8 ก.ย. 2565 ] - [ 18314 ] LINE it!
View this page in: ไทย

  10  กันยายน วันคล้ายวันสลายร่างคุณยาย
ครบรอบ 23 ปี (พ.ศ.2566)
วันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566
 
พิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์
พิธีถวายภัตตาหารเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์
 
กำหนดการ

     พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
พิธีภาคสาย

     09.30 น. ปฏิบัติธรรม
     10.45 น. พิธีกล่าวคำถวายอาคาร 115 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
                   พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
     11.00 น. เสร็จพิธีภาคสาย
 
พิธีภาคบ่าย

     13.30 น. พิธีจุดเทียนใจ ไฟนิรันดร์ อนันตชัย/ปฏิบัติธรรม
     14.30 น. ประธานสงฆ์อ่านทบทวนโอวาท/กล่าวให้โอวาท
     15.30 น. เสร็จพิธี
 
สอบถามรายละเอียด โทร. 02-831-1000   YouTube live : DMCtv

 
 
ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ
 
     เช้ามืดของวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2543 คุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้ละสังขารจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะ  ตลอดช่วงเวลาของชีวิตคุณยาย ท่านได้ฝึกฝนตนเอง และมอบคำสอนล้ำค่าไว้ให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา ปิดนรก เปิดสวรรค์ ชี้หนทางพระนิพพาน นำพาความสุขที่แท้จริงให้ก้บเหล่าศิษยานุศิษย์ ตลอดจนชาวโลกอีกมากมาย ทั้งภพชาตินี้ และภพชาติต่อๆไป
 
     หลังจากที่คุณยายอาจารย์ฯ มรณภาพลง พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระเทพญาณมหามุนี ได้มีดำริให้สวดอภิธรรมติดต่อกันเป็นเวลา 500 วัน ณ บ้านแก้วเรือนทอง ซึ่งต่อมาคือพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ที่อยู่ในโซนด้านเหนือของสภาธรรมกายสากล หลวงพ่อธัมมชโยได้เลือกวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2545 ซึ่งเป็นวันที่เดียวกับที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) และ คุณยายทองสุก สำแดงปั้น  ได้มรณภาพลง และได้กำหนดให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คือ วันมหาปูชนียาจารย์
 

งานสลายร่างคุณยายอาจารย์
 

"ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย"


เพลงเหงื่อแก้ว ภาพพิธีสลายร่างคุณยายผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

งานสลายร่างคุณยายอาจารย์


     ในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง นั้น พระเทพญาณมหามุนี ได้จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่เพื่อบูชาธรรมครูที่ได้สอนวิชชา ธรรมกายให้แก่ท่าน โดยถวายหนังสือฎีกาที่ได้ลงนามของท่านด้วยมือของท่านเอง เพื่อนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั่วเมืองไทยจาก 30,000 วัดทั่วประเทศไทย เพื่อร่วมงานสลายร่างแก่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ร่วมกับ ศิษยานุศิษย์ที่มาร่วมงานกว่า 2 แสนคน
 
งานสลายร่างคุณยายอาจารย์
 
     ภายหลังการสลายร่าง อัฐิของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ได้เปลี่ยนเป็นอัฐิธาตุที่มีลักษณะ เป็นรัตนธาตุ และ ทองคำ และได้ประดิษฐานอยู่ที่บ้านแก้วเรือนทอง หรือโรงเรียนอนุบาลฝ้นในฝันวิทยา


งานยิ่งใหญ่สมเกียรตินักรบเอกกองทัพธรรม

 

     "คุณยายอาจารย์ท่านเปรียบเสมือนแสงสว่างส่องนำทางชีวิตให้กับลูกหลานทุกๆ คน เพราะท่านเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมี ให้เราได้รู้จักหนทางแห่งการสร้างบารมีที่ถูกต้องดีงาม ให้ได้รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิต รู้เรื่องกฎแห่งกรรม จนทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องปลอดภัยในโลกใบนี้
 
งานยิ่งใหญ่สมเกียรตินักรบเอกกองทัพธรรม 


     เพราะทุกคนเกิดมาในโลกนี้ เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี แต่คุณยายอาจารย์ท่านทำยิ่งไปกว่านั้นอีก คือ ท่านมุ่งขจัดต้นเหตุแห่งกิเลสอาสวะ จะปราบมาร รื้อสัตว์ขนสัตว์ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม และปฏิปทาในการสร้างบารมีของท่านเป็นแบบไร้ขีดจำกัด ไม่มีกำหนดเวลา หมายความว่า จะสร้างบารมียาวนานอีกกี่ภพกี่ชาติก็ไม่สำคัญ สำคัญว่าจะต้องไปให้ถึง ที่สุดแห่งธรรมให้ได้" คัดย่อจากพระธรรมเทศนา : พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548


     ตลอดเวลาของการสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ท่านจะคอยแนะนำพร่ำสอนให้ศิษย์ทุกคนตั้งมั่นอยู่ในเส้นทางธรรม ท่านคอยประคับประคอง ชี้แนะแนวทางการสร้างบุญอยู่เสมอ โดยมุ่งเน้นให้ทุกคนรู้จักรักษาระเบียบวินัย รักษาความสะอาด และรักการปฏิบัติธรรมเป็นชีวิตจิตใจ

 
     จนอาจกล่าวได้ว่า วัดพระธรรมกายในวันนี้ที่ได้ชื่อว่า เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีคนมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากที่สุดในโลก ล้วนมีคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างทุกประการ ให้เราทุกคนได้จารึกไว้ในดวงใจว่า
 
"ถ้าไม่มีคุณยาย ก็ไม่มีหลวงพ่อ ถ้าไม่มีหลวงพ่อ ก็ไม่มีวัดพระธรรมกาย"
 
บทสวดสรรเสริญคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง 
 

     ด้วยความกตัญญูกตเวทีที่มีอยู่อย่างเปี่ยมล้นต่อครูบาอาจารย์ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะสืบสานงานทุกอย่างที่คุณยายอาจารย์ตั้งใจไว้ให้สำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นการหล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ด้วยทองคำ เพื่อประดิษฐานไว้ภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีให้มหาชนได้กราบไหว้บูชา และการสถาปนามหาธรรมกายเจดีย์ให้เสร็จโดยเร็วพลัน เพราะอยากจะให้คุณยายอาจารย์ได้เห็นก่อนที่ท่านจะละสังขาร
 
     ดังนั้น เมื่อคุณยายอาจารย์ คือ ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย พวกเราลูกหลานท่านจึงต้องร่วมแรงร่วมใจกัน สานต่อมโนปณิธานของท่านด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างของวัดพระธรรมกาย โดยมุ่งหมายเพื่อการแผ่ขยายวิชชาธรรมกาย นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู้ใจชาวโลก ด้วยการทำให้มหากฐินสามัคคีในปีนี้ ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์
 

 

     คำสอนอันทรงคุณค่าของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มีผู้รวบรวมจัดทำเป็นหนังสือไว้เป็นจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น

     - คุณยาย in my heart
     - ศีล สมาธิ ปัญญา หลักการฝึกคุณธรรมของคุณยาย
     - คำสอนยาย
     - เมื่อต้องดูแลตัวเอง
     - ดวงจันทร์กลางดวงใจ
     - คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
     - อยู่กับยาย
 
 
ร่วมบุญกองทุนคุณยาย
 
    สามารถร่วมบุญกองทุนคุณยายอาจารย์ได้ที่ห้องรับบริจาค หรือออนไลน์ที่
 
ทำบุญออนลไน์ผ่านเว็บไซต์ DMC
 

 
บทความที่เกี่ยวข้อง
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์รูปการ์ตูนวันสงกรานต์ รวมการ์ตูนน่ารักสำหรับส่งในวันสงกรานต์

สังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 64สังฆทาน 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 64

ประมวลภาพปิดแผ่นทองรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ประมวลภาพปิดแผ่นทองรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

เรื่องเด่นทันเหตุการณ์