โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย


[ 8 ก.ค. 2553 ] - [ 18258 ] LINE it!

 2 ปี ครบ 500,000 รูป
ก้าวสู่ “โครงการตักบาตรพระ 1 ล้านรูป 76 จังหวัด
ทุกวัดทั่วไทย” !!!
 
 
        จากเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อเดือน มกราคม พ.ศ. 2547 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติซึ่งประกอบด้วย สมาคม ชมรม องค์กรชาวพุทธกว่า 150 องค์กร โดยการสนับสนุนของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดโครงการตักบาตรพระ 72 รูป  ณ ตลาดไท จ.ปทุมธานี ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้ข้าวสารอาหารแห้ง และปัจจัยจำนวนหนึ่ง นำส่งจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเครื่องบิน C130 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากกองทัพอากาศ

        จากนั้นมามูลนิธิธรรมกาย รับเป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ ชมรมพุทธศาสตร์ในสถาบันการศึกษา กลุ่มกัลยาณมิตรทั่วโลก ได้จัดพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกเดือน หมุนเวียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอำเภอหาดใหญ่ 
 

        กระทั่งปี พ.ศ. 2551 พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริและสถาปนาโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้ร่วมใจกันช่วยพระและชาวพุทธทางภาคใต้  โดยจัดไปแล้ว 245 ครั้ง จำนวนพระภิกษุสามเณรร่วมงาน 500,222 รูป ทางคณะกรรมการฯ ได้จัดส่งข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสามเณร และมอบแด่ทหาร ตำรวจ ครู และชาวบ้าน ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นจำนวนน้ำหนักรวมกว่า 2,000 ตัน และมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ จำนวน 4,239 กองทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,486,000 บาท

        กว่า 6 ปี ที่ช่วยพระ 266 วัด และกว่า 3 ปี ที่ให้กำลังใจครู  แม้ว่าโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ได้รับการตอบรับจากพุทธบริษัท 4 แต่ภัยพระพุทธศาสนา และปัญหา 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่สงบ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) 
จึงดำริโครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย
 

        โดยเริ่มต้นในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี  โดยการนำของพระเดชพระคุณพระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี  เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวร
มหาวิหาร ได้จัดตักบาตรดอกไม้ และข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อส่งไปยัง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นการเริ่มต้นของ โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย รวมพลังพุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินดับไฟใต้ สมกับคำขวัญที่ว่า “พุทธบริษัท 4 ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว”

        สอบถามรายละเอียดการจัดงาน ได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-831-1000  ติดตามความ
เคลื่อนไหว และกิจกรรมทั้งหมดได้ที่  สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง DMC  และทาง
www.dhammakaya.net , dmc.tv  ทั้งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และผู้ที่สนใจ
ร่วมตักบาตร โดยพร้อมเพรียงกัน
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ช่วยงานพระพุทธศาสนาช่วยงานพระพุทธศาสนา

พิธีฟั่นเชือกอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนีพิธีฟั่นเชือกอัญเชิญรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี

โครงการพิเศษ-บรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติโครงการพิเศษ-บรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์