โรคจิต ประสาท - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 17 ก.ย. 2553 ] - [ 17500 ] LINE it!


 
ดื่มสุรา

 
นับถือไสยเวท
 
ดื่มสุราพูดเท็จ
โรคจิต / ประสาท
 
นับถือไสยเวทฆ่าสัตว์เซ่นไหว้ผี
พูดเท็จ

โรคจิต/ประสาท
ฆ่าสัตว์เซ่นไหว้ผีแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคจิต / ประสาท
 

โรคจิต / ประสาท
 
วิบาก
รายละเอียด
1. อาการทางประสาท / ประสาทหลอน       
1. อดีตชาติ นับถือไสยเวท
2. อดีตชาติ พูดเท็จ
3. อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ เซ่นผี
4. ปัจจุบัน ไหว้ศาลพระภูมิ
5. อดีตชาติ + ปัจจุบัน ผูกโกรธ ผูกพยาบาท ขี้หงุดหงิด อดีตชาติ ดื่มสุรา ติดยาดองเหล้า
">
">
">
">
">
2. ซึมเศร้า
1.
อดีตชาติ ดื่มสุรา
2. อดีตชาติ อนุโมทนาบาป สนับสนุน / ยินดีในการทำสงคราม
3. อดีตชาติ จ้างหมดไสยเวทไปทำร้ายคนอื่น
">
">
">

3. อาการทางจิต
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
4. ได้ยินเสียงชวนให้ฆ่าตัวตาย
1. อดีตชาติ ด่าว่าคน ประชดให้ไปฆ่าตัวตาย
 
 
โรคจิต / ประสาท

ประกอบด้วย อาการทางประสาท ประสาทหลอน ซึมเศร้า อาการทางจิต และได้ยินเสียงชวนให้ฆ่าตัวตาย

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคจิต / ประสาท
  
1.
ดื่มสุรา
">
">
">
2. นับถือไสยเวท
3. พูดเท็จ

4. ฆ่า ยินดี / สนับสนุนในการฆ่า
">
">
">
  
การแก้ไข
 
">
1. แนะนำให้ผู้ป่วยทำทาน รักษาศิล แต่ห้ามนั่งสมาธิ เพราะยังคุมจิตใจไม่ได้
 
">
">
">
">
">
  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

การอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย-วงจรชีวิตการอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย-วงจรชีวิต

การบริหารเวลา-วงจรชีวิตการบริหารเวลา-วงจรชีวิตHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม