การอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย-วงจรชีวิต


[ 17 ก.ย. 2553 ] - [ 17474 ] LINE it!

วงจรชีวิต
 
การอธิษฐานที่ถูกต้องทำให้เป็นนิสัย 

            การอธิษฐาน คือ การวางแผนการใช้บุญข้ามชาติ ว่าจะเอาบุญไปใช้อะไร ให้ส่งผลตามทิศทางที่เราอธิษฐานตั้งความปรารถนาเอาไว้
 
            เปรียบเสมือนเรือวิ่งออกจากฝั่งต้องมีน้ำมัน ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าได้ก็เพราะบุญอยู่เบื้องหลัง บุญเกิดจากความดีที่เคยทำมาทั้งความดีช่วงไกล (อดีตชาติ) และความดีช่วงใกล้ (ชาตินี้) แต่ถ้าเรือนั้นมีแต่น้ำมัน แล้วไม่รู้ว่าจะไปไหน เมื่อน้ำมันหมด เรือก็ต้องล่มอยู่กลางมหาสมุทร ชีวิตก็เหมือนกัน มีแต่บุญไม่มีคำอธิษฐาน คือไม่รู้จะไปทางไหน สุดท้ายกุศลอาจทำให้เกิดอกุศล เช่น รวยด้วยอาชีพค้าน้ำเมา ค้ายาเสพติด ค้าอาวุธ ฯลฯ คนเหล่านี้จะรวยชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ในอดีตทำทานมาดี แต่อธิษฐานไม่ล้อมกรอบ ไม่รู้ปลายทางจะไปทางไหน เพราะคนเหล่านี้ไม่ได้ศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง
 
            เมื่ออธิษฐานเสร็จ ก็หยอดกระปุก จากนั้นอุทิศบุญด้วยการนึกถึงบุญ นึกถึงหมู่ญาตินึกถึงหน้าท่าน นึกถึงชื่อ นามสกุล ถ้าท่านเหล่านี้ เกิดในสุคติจะรับบุญได้ ถ้าอยู่ในอบายเกิดในยมโลก ก็รับบุญได้ 

            เมื่อเราอยากจะทำบุญ หรือมีญาติมิตรมาบอกบุญ เราก็นำปัจจัยจากธนาคารบุญออกมาอธิษฐานอีกครั้งแล้วก็ทำบุญ เมื่อปัจจัยไปถึงเนื้อนาบุญ บุญก็เกิดเต็มที่สมบูรณ์ โดยที่เราไม่เดือนร้อนอะไรเพราะเป็นส่วนที่จัดสรรเอาไว้สำหรับทำบุญอยู่แล้ว
 
ตัวอย่างคำอธิษฐานจิต 
 
            ขอให้ทรัพย์นี้เป็นทรัพย์ต่อทรัพย์ เป็นบุญต่อบุญ เป็นสมบัติต่อสมบัติ ให้ข้าพเจ้ามีมหาสมบัติเอาไว้ทำทานไม่รู้จักหมดจักสิ้น ตั้งแต่แรกเกิด จนสิ้นอายุขัย ขอให้ทรัพย์ที่ได้มา เป็นทรัพย์ที่สะอาดบริสุทธิ์ ได้บำเพ็ญมหาทานบารมี กับเนื้อนาบุญของโลก
 
            ขอให้ข้าพเจ้า มีความสะอาดบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ เอาชนะอุปสรรคทั้งปวง ให้มีสุขภาพแข็งแรง อายุขัยยืนยาว ได้สร้างความดี ตลอดชีวิตทุกชาติไป
 
            เมื่อจะละสังขาร ขอให้จิตผ่องใส ละจากกายมนุษย์แล้ว ให้เกิดใหม่ ด้วยทิพยกาย   แล้วกลับไปสู่เทวโลกตามกำลังบุญของข้าพเจ้า
 
            ครั้นจะกลับมาเกิด ให้เกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนา เกิดในตระกูลสัมมาทิฐิ ครอบครัวมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ให้ได้สร้างแต่ความดี และบรรลุธรรมตั้งแต่เยาว์วัย รักษาได้มั่นคงจนสิ้นอายุขัย
 
            ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ห่างไกลจากคนพาลทั้งหลาย คนพาลและศัตรูครอบงำไม่ได้ สร้างบารมีรุดหน้าไปไม่ถอยหลังกลับ อย่าพลาดพลั้งกระทำความผิด มีชีวิตเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญ สร้างบารมี อยู่ในสุคติ ไม่พลัดไปอบาย
 
            ความชั่วแม้เล็กน้อย อย่าได้คิด อย่าได้พูด อย่าได้ทำ ให้ได้ทำแต่ความดี ตราบชีวีหมดสิ้นอายุขัย
 
            บาปกรรมอันใด ที่ผิดพลาดทำไป ตั้งแต่ปฐมชาติ ปฐมกัป ทั้งหมดทั้งสิ้น ขออย่าได้ตามทัน ไม่มีโอกาสส่งผลตลอดไป
 
            บุญกุศลใด ที่ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้ว ให้ส่งผลก่อน ส่งผลศักดิ์สิทธิ์ มีฤทธิ์มีเดช มีอานุภาพ เป็นอัศจรรย์ทันตาเห็น
 
            ขอให้คำอธิษฐานทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสำเร็จ ติดตามข้าพเจ้า ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทอญ
 
            นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
การบริหารเวลา-วงจรชีวิตการบริหารเวลา-วงจรชีวิต

วงจรชีวิต-จากการส่งผลของกรรมวงจรชีวิต-จากการส่งผลของกรรม

โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม