โรคตับ-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 27 ก.ย. 2553 ] - [ 17376 ] LINE it!

 
 
 
 

ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอายาพิษใส่อาหาร
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดื่มสุรา

โรคตับ
  
 
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคตับ
 


  
วิบาก
รายละเอียด
ตับ
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ขาย
4.อดีตชาติ ทรมานสัตว์
5.อดีตชาติ ใส่ยาพิษในอาหาร
">
ไวรัสตับอักเสบ บี
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ขาย
4.อดีตชาติ ทรมานสัตว์
ตับแข็ง
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า
3.อดีตชาติ สั่งฆ่าสัตว์ทำอาหาร
4.อดีตชาติ+ปัจจุบันดื่มสุรา
ตับเสื่อม
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้ม
ตับวาย
1.อดีตชาติ ชอบสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหาร
ธาตุทองแดงในตับมาก
1.อดีตชาติ แทงเส้นเลือดที่คอม้าเอามาดื่ม
 
 
โรคตับ

ประกอบด้วย ไวรัสตับอักเสบ บี ตับแข็ง ตับเสื่อม ตับวาย และธาตุทองแดงในตับมาก

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคตับ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคความผิดปกติในช่องท้อง-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคความผิดปกติในช่องท้อง-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเลือด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเลือด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม