โรคความผิดปกติในช่องท้อง-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 28 ก.ย. 2553 ] - [ 17575 ] LINE it!

 
 
 
 

ฆ่าโดยแทงที่ท้อง

ฆ่าโดยแทงที่ท้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผ่าท้องปลา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซ้อม ทุบตี ทำร้าย
ผ่าท้องปลา

โรคความผิดปกติ
ในช่องท้อง
  ซ้อม ทุบตี ทำร้าย

 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคความผิดปกติในช่องท้อง
 


  
วิบาก
รายละเอียด
ปวดท้อง
1.ปัจจุบัน เครียด
2.อดีตชาติ ทุบตีภรรยาหลวง
3.อดีตชาติ ตุ้ยท้องข้าศึก
4.อดีตชาติ ทรมานข้าศึก
5.อดีตชาติ ลอบวางยาเบื่อจนเขาตาย
6.อดีตชาติ ลงโทษบริวารโดยไม่ให้กินอาหาร
" />
จุกแน่นท้อง
1.อดีตชาติ เอาดาบจ้วงแทงคู่อริ
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.ปัจจุบัน อาหารไม่ย่อย
4.อดีตชาติ ด่าว่าลูกหนี้
ผิดปกติที่ท้อง
1.ปัจจุบัน เกิดลมในท้อง
ถูกเจาะท้อง
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์
ฝีที่ท้อง
1.อดีตชาติ ขังสัตว์ให้อดอาหาร
2.อดีตชาติ ใช้ลูกศรยิงท้องสัตว์
ผ่าตัดท้อง
1.อดีตชาติ ผ่าท้องปลาเป็นๆ
ท้องบวมเต็มไปด้วยน้ำ
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
ท้องใหญ่ ท้องป่องผิดปกติ
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ท้องเป็นอาหาร
2.อดีตชาติ เหนียวหนี้
เนื้องอกที่ท้อง
อดีตชาติ เจ้าชู้
 
 
โรคความผิดปกติในช่องท้อง

ประกอบด้วย ปวดท้อง จุกแน่นท้อง ผิดปกติที่ท้อง ถูกเจาะท้อง ฝีที่ท้อง ผ่าตัดท้อง ท้องบวมเต็มไปด้วยน้ำ ท้องใหญ่ ท้องป่องผิดปกติ และเนื้องอกที่ท้อง

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคความผิดปกติในช่องท้อง
  
" />
1.ฆ่าโดยแทง/ผ่าที่ท้อง
2.ซ้อม ทุบตี ทำร้าย ทรมาน
3.อาหารไม่ย่อย เกิดลมในท้อง


 
" />
" /> " /> " /> " />
แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม 

 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
โรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเกี่ยวกับระบบขับถ่าย-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคเลือด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคเลือด-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ

โรคหัวใจ-หมวดโรคภัยไข้เจ็บโรคหัวใจ-หมวดโรคภัยไข้เจ็บHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม