โรคเบาหวาน-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 2 ต.ค. 2553 ] - [ 17175 ] LINE it!
View this page in: English

 
 
 
 

เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฆ่า
โรคเบาหวาน   
สั่งฆ่าสัตว์
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเบาหวาน
 


  
วิบาก
รายละเอียด
โรคเบาหวาน
1.อดีตชาติฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าขาย
3.อดีตชาติ สั่งฆ่าสัตว์
" />
 
 
สรุปกรรมที่ทำให้เกิดเป็นโรคเบาหวาน
  
" />
1.ฆ่า เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า สั่งฆ่า


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
รูปวิบัติ-หมวดโรคภัยใกล้เจ็บรูปวิบัติ-หมวดโรคภัยใกล้เจ็บ

ปัญหาเศรษฐกิจ1-หมวดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจ1-หมวดปัญหาเศรษฐกิจ

ปัญหาเศรษฐกิจ2-หมวดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจ2-หมวดปัญหาเศรษฐกิจHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม