ทำไมโลกนี้มีหลายภาษา-ที่นี่มีคำตอบ


[ 16 ต.ค. 2553 ] - [ 16516 ] LINE it!
View this page in: English

เรื่องเร้นลับ
ทำไมโลกนี้มีหลายภาษา
 
คำถามจากทางบ้าน:
            การมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษา ลูกเคยได้ฟังว่า สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆ โลกไม่มีการแบ่งแยกประเทศ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเทศน์โปรดคนได้ทั้งโลก แสดงว่าทั้งโลกพูดภาษาเดียวกันใช่ไหม แล้วเขาพูดภาษาอะไรครับ

            ภาษาที่แตกต่างกันทำให้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไร จะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คนทั้งโลกกลับมาพูดภาษาเดียวกันอีกครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่ธรรมะที่สามารถไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้นครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            การมาอยู่ต่างประเทศมักจะมีอุปสรรคเรื่องภาษา ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ลูกสงสัยเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าบางพระองค์ ซึ่งมาตรัสรู้ในยุคที่มนุษย์ใช้ภาษาเดียวกันทั่วทั้งโลกนั้น ก็เป็นเรื่องจริง แต่เป็นบางยุค บางพระองค์ ส่วนภาษาเดียวที่ใช้ร่วมกันนั้น  แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ไม่เหมือนกัน แล้วแต่สมมติบัญญัติของโลกในยุคนั้น  แต่เนื้อหาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเนื้อหาเดียวกัน

            ภาษาต่างๆ ที่มีหลากหลายจนทำให้มนุษย์สื่อสารกันไม่ได้ เพราะพญามารเขาเซ็ตโปรแกรม เอาภาษามาแบ่งแยก ให้มีหลากหลายภาษา หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ และหลายความเชื่อ เพราะต้องการแบ่งแยกให้มนุษย์แตกต่างกัน เพื่อจะได้ไม่รวมกัน เมื่อสื่อสารกันไม่ได้ ก็จะได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่แท้จริง และเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต เป็นต้น 

            จะให้มนุษย์หันกลับมาพูดภาษาเดียวกันได้ เพื่อสื่อสารและเข้าใจธรรมะได้ ก็ต้องไปปราบมารประหารกิเลสที่เป็นฉากหลังให้หมดไป
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เมื่อสุนัขเห็นผี-ที่นี่มีคำตอบเมื่อสุนัขเห็นผี-ที่นี่มีคำตอบ

สัตว์สื่อสารกันอย่างไร-ที่นี่มีคำตอบสัตว์สื่อสารกันอย่างไร-ที่นี่มีคำตอบ

วิชาหนังเหนียว-ที่นี่มีคำตอบวิชาหนังเหนียว-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา