อานิสงส์ของการให้ที่พักและที่สร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบ


[ 17 พ.ย. 2553 ] - [ 16060 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
ให้ที่พักและที่สร้างวัด-บ้านกัลยาณมิตร

คำถามจากทางบ้าน:
            การที่ลูกหาสถานที่พักให้พระภิกษุและอุบาสกระหว่างเรียน และหาสถานที่สร้างวัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น และได้ใช้บ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้าง
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            จะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะเป็นผู้มีสมบัติมาก ทั้งที่ดิน ทรัพย์สินเงินทอง บริวาร จะเป็นผู้มีดวงปัญญาแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม จะอุดมไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ปิดอบายไปสวรรค์

            ลูกมีบ้านเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เพราะบุญที่สร้างมากับหมู่คณะ แล้วได้อธิษฐานจิตว่า ให้ได้เป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายมาเมื่อพุทธันดรก่อนๆ

            อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้บริวารสมบัติ มีพี่น้อง หมู่ญาติ เพื่อนฝูงที่ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมสังคมที่เกื้อกูลต่อการสร้างบารมี เป็นที่รักของมหาชนเป็นอันมาก จะมีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข บรรลุมรรคผลนิพพาน แม้ละโลกไปแล้ว ก็จะมีบริวารมาก ทิพยสมบัติมาก มีวิมานสว่างไสว เป็นต้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์ของบุญถวายที่ดิน-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของบุญถวายที่ดิน-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของการสร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของการสร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของการสร้างพระบรรจุกรุและรับบุญติดตั้งองค์พระ-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของการสร้างพระบรรจุกรุและรับบุญติดตั้งองค์พระ-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา