อานิสงส์ของบุญถวายที่ดิน-ที่นี่มีคำตอบ


[ 18 พ.ย. 2553 ] - [ 21610 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
บุญถวายที่ดิน
 
คำถามจากทางบ้าน:
            ลูกคิดอยู่ตลอดเวลาว่า อยากจะสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ประเทศญี่ปุ่น และอธิษฐานให้คุณแม่สามียกที่ดินให้ลูก ไม่ทราบว่า ลูกจะมีบุญพอที่จะได้ถวายที่ดินสร้างวัดไหม และการถวายที่ดินให้หลวงพ่อใช้ตามประสงค์ จะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:

            ลูกอยากสร้างวัดไทยที่คะโคชิมา ตัวลูกก็ต้องนั่งธรรมะให้มากๆ ทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ แล้วอธิษฐานจิตขอให้มีผู้มีบุญมาร่วมกันสร้าง อีกทั้งต้องพูดจาชักชวนให้ผู้มีบุญทั้งหลายมาร่วมมือกัน จะได้บุญไปด้วยกัน ส่วนที่ดินของแม่สามีก็ให้ถือว่า ถ้าได้ก็ดี ไม่ได้ก็แล้วไป เพราะว่าศรัทธา ศีล ทิฏฐิ ของแม่สามีไม่เสมอกับตัวลูก
การถวายที่ดินให้หลวงพ่อได้ใช้ตามประสงค์ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ

            จะมีผังราชินีที่ดินติดตัวไป จะมีสมบัติทั้งสามเกิดขึ้น คือ รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ จะได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ มีพวกพ้องบริวารที่ดี อยู่ในหมู่บัณฑิตนักปราชญ์ มีทรัพย์มาก ได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมในทุกที่ทั้งมนุษย์และเทวโลก และจะได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน วิชชาธรรมกาย เป็นต้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์ของการสร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของการสร้างวัด-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของการสร้างพระบรรจุกรุและรับบุญติดตั้งองค์พระ-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของการสร้างพระบรรจุกรุและรับบุญติดตั้งองค์พระ-ที่นี่มีคำตอบ

บุญดูแลรักษาพระเจดีย์-ที่นี่มีคำตอบบุญดูแลรักษาพระเจดีย์-ที่นี่มีคำตอบHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา