อานิสงส์ของการสร้างพระบรรจุกรุและรับบุญติดตั้งองค์พระ-ที่นี่มีคำตอบ


[ 20 พ.ย. 2553 ] - [ 15693 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
สร้างพระบรรจุกรุ-บุญติดตั้งองค์พระ
 
คำถามจากทางบ้าน:
            การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณจะได้อานิสงส์อย่างไร จะเหมือนกับการสร้างองค์พระประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์หรือไม่ครับ
 
            ทีมงานแผนกประดิษฐานองค์พระได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจติดตั้งองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ จะมีอานิสงส์อย่างไรครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            การสร้างพระบรรจุกรุของคนโบราณ จะมีอานิสงส์อย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้าสร้างเพื่อต่ออายุพระพุทธศาสนา และเอาไว้ปฏิสังขรณ์พระสถูปเจดีย์ ซึ่งเมื่อพังลงแล้ว ก็จะได้นำพระไปให้เขาบูชา และรวบรวมปัจจัยมาสร้างสถูปเจดีย์ใหม่

            อานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เกิดในบุญเขต และมีคนคอยติดตามดูแลสมบัติของตน จะมีโภคะมาก สมบัติก็จะไม่วิบัติด้วยภัยต่างๆ เป็นต้น คล้ายๆ การสร้างพระธรรมกายประจำตัว แต่ถ้าสร้างเพื่อเป็นเครื่องรางของขลังเอาไว้แจก ก็จะมีอานิสงส์น้อย เพราะเป็นบุญปนความหลง

            ทีมงานแผนกประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อประดิษฐานที่มหาธรรมกายเจดีย์ จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้มีส่วนแห่งบุญของผู้ที่สร้างพระทุกองค์ จะมีรูปร่างสง่างาม มีผิวพรรณผ่องใสดุจดั่งทอง จะได้เกิดในตระกูลของเศรษฐีผู้ใจบุญ ในร่มเงาพระพุทธศาสนา มีพละกำลังมาก มีดวงตาเห็นธรรม ได้เข้าถึงพระธรรมกาย มีอภิญญา เป็นต้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
บุญดูแลรักษาพระเจดีย์-ที่นี่มีคำตอบบุญดูแลรักษาพระเจดีย์-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของผู้นำรถ-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของผู้นำรถ-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญอานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา