บุญดูแลรักษาพระเจดีย์-ที่นี่มีคำตอบ


[ 22 พ.ย. 2553 ] - [ 14056 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
บุญดูแลรักษาพระเจดีย์

คำถามจากทางบ้าน:
            คุณตาซื้อหลอดไฟประดับพระเจดีย์ สร้างรูปเทวดารักษาเจดีย์ และคอยถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์ให้สะอาดตาจะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            คุณตาซื้อหลอดไฟประดับเจดีย์ ถอนหญ้าตามร่องพื้นปูนรอบเจดีย์เพื่อให้สะอาดตานั้น จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ท่านจะเป็นเทวดาที่มีรัศมีสว่างไสว เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส ไม่เป็นโรคผิวหนัง มีรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นต้น
 
            สร้างรูปเทวดาปกปักรักษาเจดีย์นั้น คุณตาก็จะได้บุญเพราะทำด้วยจิตเป็นกุศล เมื่อบุญส่งผล ก็จะทำให้มีบริวารที่เป็นทิพย์ และสมบัติทิพย์เกิดขึ้นในเทวโลก เป็นต้น
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์ของผู้นำรถ-ที่นี่มีคำตอบอานิสงส์ของผู้นำรถ-ที่นี่มีคำตอบ

อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญอานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ

อานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัดอานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัดHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา