อานิสงส์ของผู้นำรถ-ที่นี่มีคำตอบ


[ 23 พ.ย. 2553 ] - [ 16056 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
ผู้นำรถ

คำถามจากทางบ้าน:
            การที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัด ซึ่งในครั้งแรกๆ ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วย และต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาทำบุญที่วัด โดยสาธุชนเป็นผู้ออกค่ารถเองทั้งหมด จะมีอานิสงส์ต่างกันอย่างไรคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            ตอนที่ลูกจัดรถนำสาธุชนมาวัด โดยครั้งแรกๆ ลูกมีส่วนในการออกค่ารถด้วย จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะทำให้มีพรรคพวกและบริวารมาก จะมีผังเทวรถติดตัวไป จะได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางไปในทุกที่ในภพชาติต่อไป เป็นต้น

            ต่อมาสามารถจัดรถนำสาธุชนมาวัด โดยสาธุชนออกค่ารถเองทั้งหมด จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้บริวารสมบัติติดตัวเป็นหลัก
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญอานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ

อานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัดอานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัด

การทำบุญตามกาลมีอานิสงส์อย่างไรการทำบุญตามกาลมีอานิสงส์อย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา