อานิสงส์ของบุญพิเศษ๕บุญ


[ 24 พ.ย. 2553 ] - [ 16331 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
บุญพิเศษ ๕ บุญ
 
คำถามจากทางบ้าน:
            บุญพิเศษ ๕ บุญ คือ บุญถวายดอกบัวบูชามหาธรรมกายเจดีย์ บุญถวายปานะ บุญถวายอังสะกันหนาว บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรม และบุญบริจาคโลหิต ที่ผมและครอบครัวทำมาตลอด ๕ ปี จะให้อานิสงส์อย่างไรบ้าง ที่สุดของบุญเหล่านี้จะเป็นอย่างไรครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:

บุญถวายดอกบัวบูชาพระเจดีย์
 
            บุญถวายดอกบัวบูชาพระเจดีย์ มีอานิสงส์โดยย่อ คือ ทำให้เกิดในตระกูลสูง รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีกลิ่นกายหอมฟุ้ง เป็นต้น ดังเช่น พระอุบลวรรณาเถรี
 

บุญถวายปานะ
 
            บุญถวายปานะ มีอานิสงส์โดยย่อ คือ ทำให้มีร่างกายสดชื่น แข็งแรง ผ่องใส มีโรคน้อย อายุยืนยาว ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน เป็นต้น เช่น พระสิวลีที่เลิศทางลาภ เพราะถวายน้ำผึ้ง
 
บุญถวายอังสะกันหนาว
 
            บุญถวายอังสะกันหนาว มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีผิวพรรณวรรณะงดงาม ผ่องใส มีรูปกายงดงาม ได้บรรลุธรรม เป็นต้น ดังเช่น นางวิสาขามหาอุบาสิกาถวายจีวร ก็ได้เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์
 
บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรม
 
            บุญจัดศูนย์ปฏิบัติธรรม มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีดวงปัญญามาก แตกฉานในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะมีพรรคพวกบริวาร เป็นต้น จะได้ออกบวชพร้อมบริวารมาก ดังเช่น พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตร
 
บุญบริจาคโลหิต
 
            บุญบริจาคโลหิต มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุขัยยืนยาวเป็นพิเศษในแต่ละยุคที่ตัวเกิด เป็นต้น ดังเช่น พระพากุละที่มีอายุ ๑๖๐ ปี โดยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
 
ที่สุดของบุญพิเศษทั้ง 5
 
            ที่สุดของบุญเหล่านี้ โดยสรุปก็คือ ถ้าทำสุดๆ จนบารมีเต็มเปี่ยม ก็จะได้ที่สุดของรูปสมบัติ ที่สุดของทรัพย์สมบัติ ที่สุดของคุณสมบัติ ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการ และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
อานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัดอานิสงส์ของการเป็นตำรวจจับกุมโจรขโมยของวัด

การทำบุญตามกาลมีอานิสงส์อย่างไรการทำบุญตามกาลมีอานิสงส์อย่างไร

เพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาวเพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาวHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา