การทำบุญตามกาลมีอานิสงส์อย่างไร


[ 26 พ.ย. 2553 ] - [ 15511 ] LINE it!

" />
อานิสงส์แห่งบุญ
ทำบุญตามกาล
" />

ในอดีตเคยมีบุญสงเคราะห์ญาติ
คำถามจากทางบ้าน:
            ผมเดินทางไปหลายประเทศกว่า ๖๐ ครั้ง โดยเริ่มจากไม่มีเงินเลย แต่น่าแปลกมาก ก่อนเดินทางทีไร จะมีคนนำเงินมาช่วยเหลือทุกครั้ง เป็นเพราะบุพกรรมใดครับ
" />
 
ที่นี่มีคำตอบ:
" /> " />
        ก่อนเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้งจะมีคนนำเงินมาให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะในอดีตได้เคยมีบุญสงเคราะห์ญาติ ที่มาขอความช่วยเหลือ ในคราวจำเป็นต่างๆ ก็จะให้ความช่วยเหลือทุกครั้งไป กับบุญที่ทำตามกาล เช่น เวลาหน้าผลไม้ หน้าข้าว ก็จะนำผลไม้และข้าวที่ออกใหม่ไปทำบุญถวายพระภิกษุสามเณรก่อน และทำบุญทอดกฐินตามกาลทาน ตามประเพณีมารวมส่งผล
" />
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
" />  


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาวเพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาว

จะทำอย่างไรเมื่อลูกชอบนำเรื่องทุกข์ใจมาให้ครอบครัวจะทำอย่างไรเมื่อลูกชอบนำเรื่องทุกข์ใจมาให้ครอบครัว

เหตุที่ทำให้มีไอคิวสูงเหตุที่ทำให้มีไอคิวสูงHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา