เพราะเหตุใดคนบางคนจึงมีอายุขัยยืนยาว


[ 27 พ.ย. 2553 ] - [ 15334 ] LINE it!

อานิสงส์แห่งบุญ
เหตุแห่งอายุยืน
 
คำถามจากทางบ้าน:
            คุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมาก ปัจจุบันอายุ ๙๕ ปี แทบไม่เคยป่วยหนักเลย คุณพ่อทำบุญอะไรมาในอดีต จึงแข็งแรงและอายุยืนครับ
 
สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
เหตุที่ทำให้คุณพ่อมีอายุยืนและสุขภาพแข็งแรงมาก
 
            เหตุใดอากงและอาม่าจึงมีอายุยืน โดยเฉพาะอากงอายุยืนถึง ๑๐๓ ปี ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี บุญอะไรทำให้ท่านทั้งสองจากที่มีเพียงเสื่อผืนหมอนใบมาจากเมืองจีน กลับสามารถตั้งตัวได้ จนกระทั่งมีร้านค้าเป็นของตนเอง
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            คุณพ่อแข็งแรงและอายุยืน เพราะในอดีตชาติ ท่านเคยทำบุญด้วยยารักษาโรค โดยทำยาแจกจ่ายเพื่อนบ้าน บุญนี้ได้ตามมาส่งผล
 
ทำบุญให้แข็งแรง อายุยืน
อากงชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค และชอบแจกอาหารให้แก่คนยากจน
 
            อากงอายุยืน ๑๐๓ ปี เพราะบุญในอดีต ท่านชอบทำบุญด้วยยารักษาโรค และชอบแจกอาหารให้แก่คนยากจนสม่ำเสมอ บุญนี้ตามมาส่งผลให้ท่านแข็งแรงและอายุยืน
 
เหตุแห่งสุขภาพแข็งแรง อายุยืน
อาม่าอายุยืนน้อยกว่าอากงเพราะทำบุญแบบเดียวกับอากงแต่น้อยกว่า
 
            ส่วนอาม่าอายุ ๘๖ ปี ที่อายุยืนแต่น้อยกว่าอากง เพราะทำบุญในลักษณะเดียวกัน แต่ทำน้อยกว่าอากง
 
สุขภาพแข็งแรง อายุยืน
บุญที่สงเคราะห์โลกส่งผลให้ท่านตั้งตัวได้

            บุญที่สงเคราะห์โลกดังกล่าว ส่งผลให้ท่านตั้งตัวได้ ทั้งๆ ที่มาจากเมืองจีน ในสภาพเสื่อผืนหมอนใบ
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
จะทำอย่างไรเมื่อลูกชอบนำเรื่องทุกข์ใจมาให้ครอบครัวจะทำอย่างไรเมื่อลูกชอบนำเรื่องทุกข์ใจมาให้ครอบครัว

เหตุที่ทำให้มีไอคิวสูงเหตุที่ทำให้มีไอคิวสูง

ทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของโทสจริตทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นทาสของโทสจริตHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา