ทำกรรมอะไรมาจึงต้องมาขายหวยและค้าอาวุธ


[ 17 ธ.ค. 2553 ] - [ 16818 ] LINE it!

อาชีพ
ค้าหวย ค้าอาวุธ
 
คำถามจากทางบ้าน:
            วิบากกรรมใด ทำให้ลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่ง ผลกรรมนี้จะส่งผลอย่างไร และลูกจะมีวิธีตัดกรรมนี้ได้อย่างไร
 
            ปัจจุบันลูกทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่นำไปใช้ประกอบอาวุธสงคราม ลูกจะมีส่วนในกรรมนี้ไหม ถ้าหากลูกนำเงินรายได้จากส่วนนี้มาทำบุญ จะได้บุญเต็มที่ไหมคะ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
 
ต้องจำใจขายหวยใต้ดิน
 
            ตัวลูกต้องจำใจขายหวยใต้ดินอยู่ระยะหนึ่งนั้น ก็จะทำให้มีเชื้อผูกพันอยู่ในวงจรนี้บ้าง จะแก้ไขก็ต้องหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญ แล้วอธิษฐานจิตให้พ้นวิบากกรรม และไปชักชวนให้คนเลิกเล่นหวยด้วย
 
ทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบอาวุธสงคราม
 
            ปัจจุบันลูกทำงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่นำไปประกอบอาวุธสงครามนั้น ก็จะมีส่วนในการค้าอาวุธ และมีส่วนในการฆ่ามนุษย์ ซึ่งจะมีวิบากทำให้เราไปเกิดในประเทศที่มีสงครามมาก มีโรคภัยไข้เจ็บ และอายุสั้น
 
ถ้านำเงินนี้มาทำบุญก็จะได้บุญไม่เต็มที่เพราะวัตถุทานไม่บริสุทธิ์
 
            หากนำเงินนี้มาทำบุญ ก็จะได้บุญไม่เต็มที่ เพราะวัตถุทานไม่บริสุทธิ์ ด้วยเหตุที่เงินนี้ได้มาจากการมีส่วนในการค้าอาวุธและฆ่าคน ให้มองหาช่องทางทำอาชีพอื่นเลี้ยงชีพและสร้างบารมีจะดีกว่า
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
การสะสมพระเครื่องโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยเวทจะได้บุญไหมการสะสมพระเครื่องโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับไสยเวทจะได้บุญไหม

อาชีพแต่งงบบัญชีจะมีวิบากกรรมอย่างไรอาชีพแต่งงบบัญชีจะมีวิบากกรรมอย่างไร

การเป็นทหารรับใช้ชาติได้บุญหรือบาปอย่างไรการเป็นทหารรับใช้ชาติได้บุญหรือบาปอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา