การเป็นทหารรับใช้ชาติได้บุญหรือบาปอย่างไร


[ 21 ธ.ค. 2553 ] - [ 16114 ] LINE it!

อาชีพ
ทหารรับใช้ชาติ
 
อาชีพทหารรับใช้ชาติ
คำถามจากทางบ้าน:
            การเป็นทหารรับใช้ชาติของผมถือว่าได้บุญไหม ถ้าได้ ได้อย่างไรครับ ถ้าไม่ได้ เป็นเพราะอะไรครับ
 
ที่นี่มีคำตอบ:
            อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีทั้งบุญและบาปเจือกัน เพราะเป็นอาชีพที่เสียสละเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวม เพื่อให้เกิดความสงบของบ้านเมือง ต้องเสี่ยงชีวิต เสี่ยงภัย ลำบาก และก็ต้องตายแทนคนอื่น ดังนั้น ต้องหมั่นสั่งสมบุญให้มากๆ ในทุกบุญ เพราะการฆ่าเขามันเป็นบาป แต่เราเสียสละชีวิตเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง นี่ถือว่าเป็นบุญ แต่มันก็เจือๆ กันอยู่
 
อาชีพทหารเป็นอาชีพที่มีทั้งบุญและบาปเจือกัน
 
            การเป็นทหารรับใช้ชาติของลูก ถ้ามีเจตนาอยากให้ชาติ ศาสนา และประชาชนผู้อยู่แนวหลังปลอดภัย ก็มีส่วนแห่งบุญอยู่บ้างแบบโลกๆ คือ จะได้รับการชื่นชมแบบทางโลก ได้รับเกียรติยศเชิดชูยกย่องในสังคมของประเทศที่ไปเกิด ทรัพย์สมบัติจะถูกปกป้องไม่ให้มีภัยต่างๆ เพราะเราสละชีวิตเพื่อปกป้องผองภัย ส่วนวิบากกรรมนั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะฆ่าข้าศึกนั้นรุนแรงแค่ไหน และจำนวนข้าศึกที่ถูกฆ่า รวมถึงวิธีการฆ่าทรมานมากน้อยแค่ไหน
 
โดย คุณครูไม่ใหญ่
๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘


Desktop Version Desktop Version    



บทความที่เกี่ยวข้อง
วิบากกรรมพิมพ์ธนบัตรปลอมวิบากกรรมพิมพ์ธนบัตรปลอม

ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะมีวิบากกรรมอย่างไรขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จะมีวิบากกรรมอย่างไร

อาชีพนักเขียนที่ต้องตอบโต้กับคนพาลอย่างดุเดือดจะมีวิบากไหมอาชีพนักเขียนที่ต้องตอบโต้กับคนพาลอย่างดุเดือดจะมีวิบากไหม



Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ที่นี่มีคำตอบ-โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา