ตรวจข้อสอบนักธรรมเอก และธรรมศึกษาเอก


[ 6 ม.ค. 2554 ] - [ 15888 ] LINE it!

ตรวจข้อสอบนักธรรมเอก และธรรมศึกษาเอก

        สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตรวจข้อสอบนักธรรมเอก และธรรมศึกษาเอก โดยจะประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ ในเดือนมกราคม 2554

        ระหว่างวันที่ 22-26 ธันวาคม ที่ผ่านมา สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้จัดการตรวจข้อสอบนักธรรมเอก และธรรมศึกษาเอกทั่วประเทศ  ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร  ซึ่งทำการตรวจข้อสอบนักธรรมเอก ด้วยกัน 4 วิชา ประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ และ วิชาวินัย  ส่วนการตรวจข้อสอบธรรมศึกษาเอก ได้แก่ วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมวิจารณ์ วิชาพุทธานุพุทธประวัติ และ วิชากรรมบถ  โดยจะประกาศผลสอบในเดือนมกราคม 2554
 
        ส่วน สถิติการสอบนักธรรมเอก ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภา ทั้งฝ่ายธรรมยุตและมหานิกาย ประจำปี 2553  มีจำนวนทั้งสิ้น 20,929 รูป  สถิติการสอบธรรมศึกษาเอก ประจำปี 2553  มีจำนวนทั้งสิ้น 224,100 คน  ซึ่งการให้คะแนนทั้งนักธรรมและธรรมศึกษา คะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน ทั้ง 4 วิชา รวมแล้ว 400 คะแนน  ผู้เข้าสอบจะต้องสอบได้ไม่ต่ำกว่า 280 คะแนน ถ้าต่ำกว่าถือว่าสอบตก  แต่ถ้าหากมีวิชาใดวิชาหนึ่งได้คะแนนต่ำกว่า 25 คะแนน  แม้จะรวมครบทุกวิชาแล้วได้เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดก็ตาม  ให้ถือว่าการสอบครั้งนั้นสอบตก


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
จ.ชัยภูมิ จัดพิธีรวมใจอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนจ.ชัยภูมิ จัดพิธีรวมใจอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน

จ.ชลบุรี จัดโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินจ.ชลบุรี จัดโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดิน

ศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ว จ.อุทัยธานี จัดตักบาตรพระศูนย์อบรมอุบาสิกาแก้ว จ.อุทัยธานี จัดตักบาตรพระHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

DMC NEWS