การเรียนบาลีมีประโยชน์อย่างไร


[ 26 ม.ค. 2554 ] - [ 17591 ] LINE it!

ประโยชน์ของการเรียนภาษาบาลี

ภาษาบาลี
 
      1. พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนธรรมด้วยภาษาบาลี และพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ก็บันทึกด้วยภาษาบาลี  ในฐานะพุทธบริษัท จึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาหลักภาษาบาลี เพื่อเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ในการศึกษาคัมภีร์ต่างๆ ในพระพุทธศาสนา

     2. คนไทยรับภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยมากมาย ทั้งศัพท์วิชาการ ศัพท์ศาสนา ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นใหม่ รวมทั้งชื่อของบุคคล สถานที่ต่างๆ   การเรียนภาษาบาลีจึงเป็นประโยชน์ในการเข้าใจและบัญญัติศัพท์เหล่านี้ด้วย

     3. ได้รับความรู้ในเรื่องภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะภาษาบาลี เพื่อจะได้แปลภาษาบาลีได้อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน และเข้าใจภาษาอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

 
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
งานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษางานบวชพระคืออะไร ทำไมในชีวิตลูกผู้ชายต้องบวชให้ได้อย่างน้อย1พรรษา

พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550

4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง 3G และ 4G ต่างกันอย่างไร4G เทคโนโลยีใหม่มาแรง 3G และ 4G ต่างกันอย่างไรHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

Review รายการ