บวชเข้าพรรษา ประจำปี 2557


[ 9 พ.ค. 2557 ] - [ 17321 ] LINE it!

บวชเข้าพรรษา 2557

การเตรียมตัวเข้าอบรมโครงการอุปสมบทหมู่กิจกรรมระหว่างอบรมในโครงการอุปสมบทหมู่รวมผลการปฎิบัติธรรมพระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่
บวชเปลี่ยนชีวิต พลิกชีวิตด้วยบุญบวชเริ่มก้าวย่างออกเดินธุดงค์ ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ปีที่ 2
 
โครงการอุปสมบทหมู่ เข้าพรรษา 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย 
ครั้งที่ 10 (รุ่นเข้าพรรษา)
 
เกิดเป็นลูกผู้ชายต้องบวชเป็นลูกพระพุทธเจ้า

"เอหิ ภิกขุ วากขาโต ธมโม จร พรหมจริย มมา ทุกข อนตกิริยาย
เธอจงเป็นภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากล่าวดีแล้ว เธอจงประพติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งกองทุกข์โดยชอบเถิด"

      คำว่า ภิกษุ คือ ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร เป็นผู้มีปกติขออย่างอริยะ เรียกว่าบิณฑบาตเพื่อโปรดสัตว์ ท่านไปในสถานะของผู้ให้บุญ ไปให้ความเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยม ให้มีโอกาสทำทานได้สละความตระหนี่ออกจากใจ เพราะพระท่านมีความดี ความบริสุทธิ์ จึงเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยม เวลาออกบิณฑบาตก็เดินทอดสายตาลงต่ำ มีกิริยาอาการที่สงบสำรวม น่าเลื่อมใส
 
     คนที่ทำทานกับพระภิกษุเพราะรู้คุณค่าของบุญ และมีความเลื่อมใสเห็นกิริยาอาการที่ สงบสำรวม จึงบังเกิดศรัทธาอยากทำบุญ ต่างจากการให้กับคน ขอทานที่เที่ยวขอชาวบ้าน เนื่องจากทุพพลภาพ ลำบากยากจน บางคนขาขาดตาบอด การให้อย่างนี้เพราะสงสาร แต่ให้กับพระเพราะความเลื่อมใส ให้ทานกับคนยากไร้เพราะความเมตตา แต่ให้ทานกับพระสงฆ์เพราะความศรัทธา
 
     ฉะนั้น ผลบุญที่เกิด จากการสงเคราะห์คนขอทาน จึงแตกต่างจากการถวายทานกับภิกษุ เหมือนแสงหิ่งห้อยไม่อาจเทียบได้ กับแสงตะวัน เพราะดวงบุญและคุณธรรมภายในของ ผู้รับทานแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

บวชเข้าพรรษา 2557
 
"ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้อย่างน้อย 1 พรรษา"
 
อบรมวันที่ 19 มิ.ย. - 2 พ.ย. 2557 บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร. 02-831-1234, 087-707-7771 ถึง 3
 
แม้บวชช่วงสั้น แต่บุญตามส่งผลยาวนาน

    
ผลบุญจากการบวชพระ แม้จะบวชไม่นาน ขอเพียงตั้งใจประพติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ บุญนั้น ก็สามารถยอยกผู้บวชให้บังเกิดในสุคติภูมิตลอดไป หากไปเกิดใน สวรรค์ก็จะเป็นเทพผู้มีอานุภาพมาก จนท้าวสักกะต้องเสด็จไปชื่นชมบารมีกันเลยทีเดียว

      เรื่องมีอยู่ว่า นับถอยหลังไป 30,000 กัป ในยุคของพระสุเมธพุทธเจ้า มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เป็นคนมี ศรัทธาในพระศา นา เห็นพ่อแม่เป็นต้นแบบที่ดีในการทำบุญใส่บาตรพระเป็นประจำตั้งแต่เด็ก เขาก็ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระด้วย วันพระก็ไปฟังธรรมที่วัดเป็นประจำ พอเติบโตเป็นหนุ่มก็ขอลาบวช เพื่อจะได้ บำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่ พ่อแม่ก็อนุโมทนาบุญด้วย ท่านได้บวชเป็นภิกษุผู้มี สีลาจารวัตรงดงาม และตั้งใจบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ ตั้งใจ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ นั่งสมาธิเจริญภาวนา และหมั่นฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า แต่ครั้นบวชได้เพียง 7 พรรษา เนื่องจากเป็นลูกชายคนเดียว ท่านจำต้องลาสิกขาเพื่อไปดูแลพ่อแม่ผู้ชราภาพทั้งสอง
 
     เมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านก็ไม่ได้ประมาทในชีวิต เหมือนชาวโลกทั่วไป ยังมีความอาลัยในผ้าเหลือง และยังพอมีสมณสัญญาติดมาบ้าง จึงสมาทานรักษาศีล 5 เป็นปกติ และยังรักษาอุโบสถศีลในวันพระอีกด้วย ท่านได้ทำหน้าที่ลูกกตัญูปรนนิบัติ ดูแลพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าผู้เป็นดุจพระอรหันต์ในบ้านได้อย่างสมบูรณ์ พอว่างเว้นจากการงานทางโลก ก็ยังหาโอกาสกลับไปที่วัดเดิม คอยอุปัฏฐากดูแลพระสงฆ์ ไปปัดกวาดและดูแลศาสนสมบัติที่ลานพระเจดีย์ ด้วยจิตเลื่อมใส
 

บวชเข้าพรรษา 2557

กำหนดการบวชพระเข้าพรรษา 57

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่  18 มิถุนายน  2557   ระยะเวลาการอบรมและอุปสมบท มี 2 ช่วง ดังนี้
 
1. สำหรับผู้ที่ลางานได้ 4 เดือน อบรมถึง วันพฤหัสบดีที่  16  ตุลาคม  2557  (รวม 120 วัน)
2. สำหรับผู้ที่อยู่รับกฐิน อบรมถึง วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน2557  (รวม 137 วัน)
 
เริ่มอบรม     วันพฤหัสบดีที่  19 มิถุนายน 2557   ณ  วัดอบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ
บรรพชา      วันเสาร์ที่  28   มิถุนายน  2557    ณ วัดพระธรรมกาย
อุปสมบท     วันศุกร์ที่ 4 – วันเสาร์ที่ 5  กรกฎาคม  2557 ณ  วัดต่างๆทั่วประเทศ
บำเพ็ญธุดงควัตร    วันจันทร์ที่ 20  -  วันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557
รับประกาศนียบัตร – ปิดการอบรม     ช่วงที่ 1  ปิดการอบรม วันพฤหัสบดีที่  16  ตุลาคม  2557
                                                         ช่วงที่ 2 ปิดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
 

 
บวชเข้าพรรษา 2557
 
1. เป็นชายแท้อายุ 20 - 50 ปี
2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น ม.3 ขึ้นไป
3. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ โรคจิตประสาท หรือโรคประจำตัวร้ายแรงอื่นๆ และไม่ติดยาเสพติด
4. ร่างกายไม่พิการ เช่น ตาบอด หูหนวก แขนขาขาด เป็นต้น
5. ไม่มีรอยสักขนาดใหญ่ หรือสักเป็นรูปไม่เหมาะสม อยู่นอกร่มผ้าเมื่อครองจีวร
6. มีคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้บวชตามกฎมหาเถรสมาคม
 
บวชเข้าพรรษา 2557
 
1.รูปถ่าย 1  หรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
3.สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ชุด
4.ใบรับรองแพทย์และระบุผลการตรวจเลือด HIV (ตามแบบฟอร์ม บพ.02)
 
บวชเข้าพรรษา 2557
 
1.หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2.อาหารและของขบเคี้ยวทุกชนิด
3 .เครื่องเล่นสื่อทุกชนิด เช่น วิทยุ , ซีดี, MP3, MP4
4. กระจกเงา รูปถ่ายญาติมิตร และกล้องถ่ายรูป
5. ของมีค่าและเครื่องประดับ เช่น แหวน สร้อยคอ เป็นต้น
6. อุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารทุกชนิด เช่น โทรศัพท์มือถือ (คณะกรรมการจะตรวจและดูแลของเหล่านี้แทนท่านระหว่างการอบรม)

บวชเข้าพรรษา 2557

1. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินต่างๆ
2. บุหรี่ รวมถึงยาเสพติดทุกชนิด
 อานิสงส์การบวชพระ
 
     จะเห็นได้ว่า บุญใหญ่จากการบวชพระนั้น มีอานิสงส์มากมาย ปิดอบาย ไปสวรรค์ มีความสุข ในปัจจุบัน ในคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ว่า "บุคคลใดมี จิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้อนุญาตให้บุตรบวช ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 8 กัป ถ้าบวช เป็นพระได้รับอานิสงส์ 16 กัปส่วนบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสแบบญาณสัมปยุตผุดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใคร ชักชวน ถ้าบวชเป็นสามเณร ได้รับอานิสงส์ 32 กัป ถ้าบวชเป็นพระ ได้รับอานิสงส์ 64 กัป"

     ระยะเวลา 1 กัปนั้น ท่านอุปมาว่า ภูเขาหิน แท่งทึบ หนา 1 โยชน์ กว้าง 1 โยชน์สูง 1 โยชน์ เมื่อครบ 100 ปี มีผู้เอาผ้าทิพย์ สีขาวอ่อนนุ่มมาลูบภูเขานี้สักหนึ่งครั้ง เมื่อไรที่ภูเขานี้ราบเรียบ เสมอพื้นดิน ความยาวนานนั้นนับได้ว่าเป็น 1 กัป

อานิสงส์การบวช (โดยสังเขป)

             ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัย ขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย

             แม้ฐานะเดิมมาจากสามัญชน แต่เมื่อบวชแล้ว จะได้รับการเคารพนับถือ เหมือนผู้ที่บวชมาจากชนชั้นสูง

              สามารถรักษาศีลได้บริสุทธิ์กว่าฆราวาส

             มีโอกาสทำสมาธิได้ดีกว่าและก้าวหน้ากว่าฆราวาส

             ได้บรรลุฌาน อภิญญา มรรคผล นิพพาน

              เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้กับญาติโยม

              เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม

              เป็นผู้นำในการ ร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริง

      เมื่อท่านชายได้ทราบเช่นนี้แล้ว จะรอช้าอยู่ไย หากรู้ว่าท่านได้สิทธิ์นี้ ไยต้อง ละสิทธิ์สิทธิ์นี้มีผลต่อตัวท่าน มีผลต่อพระพุทธศาสนา มีผลต่อสันติภาพโลกอีกมากมาย ดังนั้น มาพร้อมใจกันบวชเป็นหนึ่ง ในแสนรูปผู้ยอยกพระพุทธศาสนากันเถิด

      ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คิดอยากทำความดี เพื่อทดแทนคุณบิดามารดา ทดแทนคุณแผ่นดิน ทดแทนคุณพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา ให้เกิดผลคุ้มค่ามากที่สุดกับการได้เกิดเป็นชาย การบวชพระ คือคำตอบที่ดีที่สุด..
 
รายชื่อศูนย์อบรมทั่วประเทศ โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย

ลำดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล ศูนย์อบรม หัวหน้าศูนย์ เบอร์โทรศัพท์
1 ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย)  อ.คลองหลวง  ต.คลองสาม  วัดพระธรรมกาย  พระต่อชัย ชยธโร 0831369516
2 กระบี่  อ.เมืองกระบี่  ต.ทับปริก  วัดคลองใหญ่  พระศศิพงศ์ สิริรตโต 0824509723
3 กรุงเทพมหานคร1  อ.ดอนเมือง  ต.สีกัน  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเบญจธรรม  พระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร 0854154455
4 กรุงเทพมหานคร3  อ.ยานนาวา  ต.ช่องนนทรี  วัดคลองภูมิ  พระพิจิตร ปภากโร 0867799768
5 กรุงเทพมหานคร4  อ.บางขุนเทียน  ต.ท่าข้าม  วัดกก  พระอุทัย อุทโย 0868414028
6 กรุงเทพมหานคร7  อ.บางกอกน้อย  ต.บางขุนนนท์  วัดภาวนาภิรตาราม  พระพิเชษฐ์ อภิเชฎฺโฐ 0875940207
7 กาญจนบุรี  อ.ท่ามะกา  ต.ท่ามะกา  วัดท่ามะกา  ณัฐวุฒิ โชติกโร 0946681693
8 กาญจนบุรี  อ.บ่อพลอย  ต.บ่อพลอย  วัดเขาวงจินดาราม  มหาวันชนะ ฐานภทฺโท 0834962908
9 กาญจนบุรี  อ.พนมทวน  ต.พนมทวน  วัดพุทธบูชา  พระวุฒิ กิตฺติภทฺโท 0877669722
10 กาญจนบุรี  อ.เมืองกาญจนบุรี  ต.เกาะสำโรง  ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี ในอุปถัมป์พระราชภาวนาจารย์  จักรกฤช ปิยสีโล 0891753765
11 กาญจนบุรี  อ.เมืองกาญจนบุรี  ต.ปากแพรก  ศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี  ธีรวัฒน์ สุรธีโร 0835406448
12 กาญจนบุรี  อ.เมืองกาญจนบุรี  ต.ลาดหญ้า  สำนักสงฆ์เขารักษ์  ระวี อรุณสุโภ 0844242704
13 กาญจนบุรี  อ.เลาขวัญ  ต.เลาขวัญ  วัดสุวรรณคีรี(เขาปูน)  สายทอง สุวณฺณภทฺโท 0861785359
14 กาญจนบุรี  อ.หนองปรือ  ต.หนองปรือ  วัดห้วยใหญ่  นิธินันท์ ชาตรตโน 0882342702
15 กาญจนบุรี  อ.ห้วยกระเจา  ต.ห้วยกระเจา  วัดไผ่งาม  ประยุทธ สุทธิจนฺโท 0843223159
16 กาฬสินธุ์  อ.คำม่วง  ต.ดินจี่  วัดภูพานทอง  พระสมภพ ปญฺญาสีโล 0852062142
17 กาฬสินธุ์  อ.ฆ้องชัย  ต.ฆ้องชัยพัฒนา  วัดโพธิ์ศรีท่าแห่  พระมหาสมชาย คณิสฺสโร 0897756779
18 กาฬสินธุ์  อ.ท่าคันโท  ต.ดงสมบูรณ์  วัดสามัคคีธรรม  พระชิงชัย รุจิรคุโณ 0830948193
19 กาฬสินธุ์  อ.นาคู  ต.สายนาวัง  วัดนากระเดา  พระสุรสิทธิ์ สุรจิตฺโต 0903391094
20 กาฬสินธุ์  อ.เมืองกาฬสินธุ์  ต.โพนทอง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์  พระสุปัญชา วิจกฺคโณ 0811230228
21 กาฬสินธุ์  อ.ห้วยเม็ก  ต.ห้วยเม็ก  ธุดงคสถานแก้วสำเร็จ  พระธีรวัจน์ ญาณธีโร 0867988478
22 กำแพงเพชร  อ.โกสัมพีนคร  ต.โกสัมพี  วัดบ้านไร่ลำปาง  พระอำนวย สุวณฺณตฺโถ 0882277908
23 กำแพงเพชร  อ.คลองขลุง  ต.คลองขลุง  วัดเกาะหมู  พระพิทักษ์ คุณารกฺโข 0897469083
24 กำแพงเพชร  อ.ปางศิลาทอง  ต.หินดาต  วัดอุดมทรัพย์  พระสุวิทย์ โฆสวิชฺโช 0896948441
25 ขอนแก่น  อ.น้ำพอง  ต.หนองกุง  วัดบ้านนาเรียง  พระประคอง คุณาธาโร 0807349591
26 ขอนแก่น  อ.บ้านไผ่  ต.บ้านไผ่  ศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทอง  พระจันดี จิตฺตชโย 0868512772
27 ขอนแก่น  อ.บ้านฝาง  ต.บ้านฝาง  ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน  พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช 0880882452
28 ขอนแก่น  อ.หนองเรือ  ต.บ้านเม็ง  วัดเรไร  พระศิริเดช เตชวโร 0844540858
29 ขอนแก่น  อ.หนองสองห้อง  ต.หนองสองห้อง  วัดศรีประทุม  พระคณิศร ทิตฺตพโล 0876362556
30 จันทบุรี  อ.มะขาม  ต.อ่างคีรี  ธุดงคสถานจันทปุระ  พระพิเชษฐ รติโก 0843870722
31 ฉะเชิงเทรา  อ.พนมสารคาม  ต.ท่าถ่าน  ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม (พระ)  พระสุธน อนนฺตคุโน 0883415702
32 ชลบุรี  อ.เมืองชลบุรี  ต.คลองตำหรุ  ศูนย์อบรมชลบุรี(สถานที่อบรมวัดพระธรรมกาย)  พระครูสมุห์ณัฐ อภิเวชฺโช 0827827999
33 ชัยนาท  อ.เมืองชัยนาท  ต.ธรรมามูล  ศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาท  พระสุขสันต์ สุขสนฺโต 0852450652
34 ชัยภูมิ  อ.คอนสวรรค์  ต.คอนสวรรค์  วัดภูมิรัตนาราม  พระมหาเสกสรร สมิทธาโภ 0816293845
35 ชุมพร  อ.ปะทิว  ต.ดอนยาง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพรทิพย์  พระพันธ์ดิษฐ ยติวิโส 0894703368
36 ชุมพร  อ.เมืองชุมพร  ต.ขุนกระทิง  ธุดงคสถานชุมพร  พระสำแดง ปญญาทีโป 0868840063
37 เชียงราย  อ.พาน  ต.ป่าหุ่ง  วัดพระธาตุสามดวง  พระคมศักดิ์ คุณพหุโล 0835650880
38 เชียงราย  อ.เมืองเชียงราย  ต.ท่าสาย  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย  พระภวินทร์ ฐานินฺโท 0816850009
39 เชียงราย  อ.แม่สรวย  ต.ป่าแดด  ศูนย์ปฏิบัติธรรมแม่สรวย  พระปฐม ฐานฺปิโย 0878953575
40 เชียงใหม่1  อ.เชียงดาว  ต.เชียงดาว  ศูนย์อบรมเยาวชนวิชุวรชาติ  พระบุญรัตน์ ฐิตปสาโธ 0888048169
41 เชียงใหม่1  อ.ฝาง  ต.แม่คะ  ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง  พระจรัญ คมฺภีรโต 0905589908
42 เชียงใหม่1  อ.แม่แตง  ต.สบเปิง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญสุพล  พระธนาธรณ์ ภทฺรวํโส 0892634904
43 เชียงใหม่1  อ.สันทราย  ต.หนองหาร  ธุดงคสถานล้านนา  พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป 0835404604
44 เชียงใหม่2  อ.จอมทอง  ต.ข่วงเปา  วัดห้วยตองสัก  พระครูวาปีวรมานิต - 0817420173
45 เชียงใหม่2  อ.แม่แจ่ม  ต.ช่างเคิ่ง  วัดกู่  พระครูวาปีวรมานิต - 0817420173
46 เชียงใหม่2  อ.แม่วาง  ต.ดอนเปา  ศูนย์ปฏิบัติธรรมล้านนา  พระไพฑูรย์ มหาลาโภ 0876862843
47 เชียงใหม่2  อ.หางดง  ต.หนองควาย  ศูนย์อบรมมงคลชัย  สุรพล สุรพโล 0896342720
48 เชียงใหม่2  อ.ฮอด  ต.บ่อหลวง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูสวรรค์  พระยุทธสิทธิ์ ถิรสุทโธ 0817420173
49 เชียงใหม่2  อ.ฮอด  ต.บ่อหลวง  วัดแม่สะนาม  พระครูใบฎีกาวิสุทธิ์ ธมฺมสุทฺโธ 0813956947
50 เชียงใหม่2  อ.ฮอด  ต.บ่อหลวง  วัดบ้านขุน  พระสังวรสิทธิโชติ อิทฺธินาโค 0819514789
51 ตรัง  อ.เมืองตรัง  ต.บ้านควน  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสนแก้วเมืองตรัง  พระปราโมทย์ อติปุญโญ 0815966833
52 ตราด  อ.เขาสมิง  ต.เขาสมิง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด  พระไมตรี ทานสิริโก 0843332811
53 ตาก  อ.พบพระ  ต.ช่องแคบ  วัดดอนเจดีย์  พระ มกรธวัช โสตฺถิชโร 0896585156
54 ตาก  อ.เมืองตาก  ต.วังประจบ  วัดวังประจบ  พระ อธิวัฒน์ วรสทฺโธ 0876995774
55 ตาก  อ.แม่สอด  ต.แม่กุ  วัดศิลาลาด  พระ วุฒิชัย วุฑฒฺปญฺโญ 0897975337
56 ตาก  อ.วังเจ้า  ต.ประดาง  ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า  พระ ศราวุธ พลสโร 0821027179
57 ตาก  อ.อุ้มผาง  ต.แม่จัน  สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์  พระ ธาดา จรณธโร 0819535638
58 นครนายก  อ.องครักษ์  ต.ทรายมูล  วัดทวีพูลรังสรรค์  พระครูสุธรรมมังคโลภาส สุมงฺคโล 0814051506
59 นครปฐม  อ.กำแพงแสน  ต.ห้วยขวาง  ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม  พระอรรถ สุจิตฺโต 0835406653
60 นครพนม  อ.ธาตุพนม  ต.น้ำก่ำ  วัดโสภณธรรมาราม  พระมหาวีระวัชร์ วชิรวีโร 0894144442
61 นครพนม  อ.นาแก  ต.นาแก  วัดธาตุศรีคุณ  พระเจษฎา สมวํโส 0836617755
62 นครพนม  อ.นาหว้า  ต.บ้านเสียว  วัดสว่างแก้วนภาราม  พระอรรคเดช สามตฺถิโก 0882277719
63 นครราชสีมา1  อ.ขามสะแกแสง  ต.โนนเมือง  วัดสระแจง (ศูนย์อบรมพระ)  พระจักรี จิรญฺชโย 0857718350
64 นครราชสีมา1  อ.โนนสูง  ต.เมืองปราสาท  วัดคล้า  พระแฮกเลอร์ ปญฺญาวโร 0881044866
65 นครราชสีมา1  อ.เมืองนครราชสีมา  ต.จอหอ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา  พระจักกริช กุลเมโธ 0896865615
66 นครราชสีมา1  อ.เมืองนครราชสีมา  ต.ปรุใหญ่  วัดคลองส่งน้ำ  พระสัญญา ฐานคฺโค 0943647377
67 นครราชสีมา2  อ.ปักธงชัย  ต.ธงชัยเหนือ  ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา (ศูนย์บวชพระคุณภาพ 1 เดือน)  พระถวัลย์ จตฺตมโล 0897703006
68 นครราชสีมา2  อ.ปักธงชัย  ต.ธงชัยเหนือ  ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา  พระคะเน ชาคโร 0807399134
69 นครราชสีมา2  อ.ปากช่อง  ต.ปากช่อง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร  พระวิทยา วิชฺชาชญฺโญ 0894223374
70 นครราชสีมา2  อ.ปากช่อง  ต.โป่งตาลอง  วัดโป่งตาลอง  พระชาญณรงค์ อคฺควีโร 0849163947
71 นครราชสีมา2  อ.เสิงสาง  ต.สุขไพบูลย์  วัดหนองขนาก  พระคมกฤชต สุชาโต 0823674642
72 นครราชสีมา3  อ.ประทาย  ต.ทุ่งสว่าง  โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก  พระปวริศร์ ปวริสฺสโร 0856330446
73 นครราชสีมา3  อ.เมืองยาง  ต.กระเบื้องนอก  วัดพุทราพัฒนาราม  พระสุนา อคฺคธีโร 0852565838
74 นครศรีธรรมราช  อ.พระพรหม  ต.ช้างซ้าย  ธุดงคสถานนครธรรม  พระวัชรชัย จิตฺตวชิโร 0846374388
75 นครสวรรค์  อ.ท่าตะโก  ต.หัวถนน  ศูนย์กัลยาณมิตรท่าตะโก  พระยงยุทธ วีรธฺมโม 0851502087
76 นครสวรรค์  อ.บรรพตพิสัย  ต.หนองกรด  วัดคลองธรรม  พระณัฐพล กุลสิทฺโธ 0835406419
77 นครสวรรค์  อ.เมืองนครสวรรค์  ต.นครสวรรค์ตก  ศูนย์กัลยาณมิตรนครสวรรค์  พระบุญชนะ ปุญญฺชโน ปุญญฺชโน 0850623333
78 นครสวรรค์  อ.เมืองนครสวรรค์  ต.นครสวรรค์ออก  วัดภัทรสิทธาราม  พระสุขเกษม สฺขเขโม สฺขเขโม สฺขเขโม 0824509598
79 นครสวรรค์  อ.แม่เปิน  ต.แม่เปิน  ศูนย์กัลยาณมิตรแม่เปิน  พระจิราวัฒน์ ปญฺญาวิสาโล 0832446760
80 นครสวรรค์  อ.แม่วงก์  ต.แม่เล่ย์  วัดหนองตะเคียน  พระพิศาล ภาสวีโร 0897831787
81 นครสวรรค์  อ.แม่วงก์  ต.แม่วงก์  วัดลานตะแบก  พระเฉลิมพร อคฺควีโร 0897950647
82 นนทบุรี  อ.ไทรน้อย  ต.ทวีวัฒนา  ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  พระกล้า จิตฺตรกฺโข 0835406402
83 น่าน  อ.ท่าวังผา  ต.ผาตอ  วัดวังทอง  พระวิเชียร ปภสฺสโร 0804925510
84 น่าน  อ.ภูเพียง  ต.ม่วงตึ๊ด  วัดพระธาตุแช่แห้ง  พระอุกฤษฏ์ พฺรหฺมวํโส 0835404602
85 บึงกาฬ  อ.เซกา  ต.ซาง  วัดป่าธรรมิกาวาส  พระประยูร โสภณจิตโต 0857382588
86 บึงกาฬ  อ.บุ่งคล้า  ต.บุ่งคล้า  วัดทองอุทัยราษฎร์  พระวิชัย สุธนฺธโก 0849569110
87 บึงกาฬ  อ.พรเจริญ  ต.พรเจริญ  วัดสังฆธรรมมาราม  พระศรัทธาวุฒิ อตุโล 0811517907
88 บุรีรัมย์  อ.เฉลิมพระเกียรติ  ต.อีสานเขต  วัดโคกตะแบก  พระนกเล็ก อนนฺตวฑฺโฒ 0884961171
89 บุรีรัมย์  อ.นาโพธิ์  ต.นาโพธิ์  วัดสมศรี  ธนศักดิ์ สุตโรจโน 0819953542
90 บุรีรัมย์  อ.เมืองบุรีรัมย์  ต.บ้านบัว  ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  พระรัชพล อตฺถทสฺสโน 0897218014
91 ปทุมธานี  อ.ลาดหลุมแก้ว  ต.ระแหง  ศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้ว  พระศรีรัตน์ โชติรตโน 0868142144
92 ปทุมธานี  อ.สามโคก  ต.บ้านงิ้ว  วัดอัมพุวราราม  พระเมธี สัมมาปัญโญ 0876943594
93 ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย)  อ.คลองหลวง  ต.คลองสาม  วัดพระธรรมกาย  พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0000000000
94 ปทุมธานี(วัดพระธรรมกาย)  อ.คลองหลวง  ต.คลองสาม  วัดพระธรรมกาย (ศูนย์คุณภาพ 1 เดือน)  พระมหาสมคิด ฉนฺทิสฺสโร 0894498786
95 ประจวบคีรีขันธ์  อ.ทับสะแก  ต.เขาล้าน  สำนักสงฆ์เขาดิน  พระทองดี ขนฺติสุโภ 0850725191
96 ประจวบคีรีขันธ์  อ.บางสะพานน้อย  ต.ไชยราช  วัดคอกอ้ายเผือก  พระชัยวัฒนน์ ชยวฑฺโฒ 0861739915
97 ประจวบคีรีขันธ์  อ.ปราณบุรี  ต.ปราณบุรี  วัดสิทธิสังฆาราม  พระบารมี อธิจิตฺโต 0880105418
98 ประจวบคีรีขันธ์  อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์  ต.เกาะหลัก  ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์  พระวิวัฒน์ วิวฑฺฒโน 0860100450
99 ประจวบคีรีขันธ์  อ.สามร้อยยอด  ต.ไร่เก่า  วัดเนินกรวด  พระวันชัย กตวโร 0852638102
100 ปราจีนบุรี  อ.กบินทร์บุรี  ต.บ่อทอง  วัดหนองไผ่ล้อม  พระฉลองชัย คณุตฺตโม 0868933594
101 ปราจีนบุรี  อ.เมืองปราจีนบุรี  ต.โนนห้อม  ธุดงคสถานปราจีนบุรี  พระธีรากานต์ สมปญฺโญ 0824509913
102 ปราจีนบุรี(เขาแก้วเสด็จ)  อ.กบินทร์บุรี  ต.บ้านนา  ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ  พระบัณฑิต ธีรวโร 0853545886
103 พระนครศรีอยุธยา  อ.บางปะหัน  ต.พุทเลา  ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา  พระไพศิลป์ สิปฺปทีโป 0915015836
104 พระนครศรีอยุธยา  อ.บางปะหัน  ต.หันสัง  ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน  พระมานพ อคฺคมาณโว 0850657100
105 พะเยา  อ.เชียงคำ  ต.เชียงบาน  วัดทองแย้ม  พระพสิษฐ์ สุภรตโน 0827627602
106 พังงา  อ.ท้ายเหมือง  ต.ลำภี  สำนักสงฆ์คลองห้าง  พระมหาทวี อินฺทโชโต 0845562609
107 พิจิตร  อ.ตะพานหิน  ต.ตะพานหิน  สำนักปฏิบัติธรรมกัลยาณมิตรพิจิตร  พระสมพล สนฺติมโน 0897097514
108 พิจิตร  อ.โพทะเล  ต.ท้ายน้ำ  โรงเรียนวัดบ้านกระบังดิน  พระจักรพงษ์ ฉนฺทโชโต 0800500078
109 พิษณุโลก  อ.วังทอง  ต.วังนกแอ่น  ธุดงคสถานพิษณุโลก  พระยอ สุทฺธจิตฺโต 0823584741
110 เพชรบุรี  อ.ท่ายาง  ต.ท่าแลง  ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี(พระ)  พระครูใบฎีกาวรวิทย์ ถิรปญฺโญ 0868953113
111 เพชรบูรณ์  อ.เมืองเพชรบูรณ์  ต.นาป่า  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์  พระมหาอมร เทวธมฺโม 0882277989
112 เพชรบูรณ์  อ.ศรีเทพ  ต.หนองย่างทอย  วัดเตาถ่าน  พระสมคิด สีลคุตฺโต 0894045272
113 แพร่  อ.วังชิ้น  ต.แม่ป้าก  ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดแพร่  พระอนัตตชัย ฐิตชโย 0815556816
114 ภูเก็ต  อ.เมืองภูเก็ต  ต.วิชิต  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ต  พระสุริยา พลญฺชโย 0835408155
115 มหาสารคาม  อ.เชียงยืน  ต.เชียงยืน  วัดโพธิ์ศรีสว่าง  พระครูพุทธิธรรมประยุต พระครูพุทธิธรรมประยุต 0804044778
116 มหาสารคาม  อ.เชียงยืน  ต.หนองซอน  วัดราษฎร์สังคม  พระธีรภัทร์ อติภัทโท 0880297556
117 มหาสารคาม  อ.เมืองมหาสารคาม  ต.ตลาด  วัดมหาชัย  พระชนาธิป อคฺคธีโร 0845686469
118 มุกดาหาร  อ.เมืองมุกดาหาร  ต.มุกดาหาร  ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมุกดา ป่าภูดินวราราม  พระสุรพันธ์ สุริยธัมโม 0801299688
119 แม่ฮ่องสอน  อ.แม่ลาน้อย  ต.แม่ลาน้อย  วัดป่าหมาก  พระมานัส ทินฺนพโล 0897959066
120 แม่ฮ่องสอน  อ.แม่สะเรียง  ต.บ้านกาศ  วัดท่าข้ามเหนือ  พระประหยัด ฐานปตฺโต 0807939262
121 ยโสธร  อ.ทรายมูล  ต.ทรายมูล  วัดนาโป่ง  พระศุภชัย ฐานธมฺโม 0823090960
122 ยโสธร  อ.ป่าติ้ว  ต.โคกนาโก  สำนักสงฆ์ดอกประดู่ภูใหญ่  พระสมพงษ์ ธมฺมวีโร 0833297072
123 ยโสธร  อ.มหาชนะชัย  ต.สงยาง  วัดป่าดอนธาตุ  พระมหาธานนท์ เวคชโย 0886475888
124 ยโสธร  อ.เลิงนกทา  ต.สามัคคี  วัดมัคคาราม  พระจิระพงค์ จิรธมฺโม 0905983208
125 ยะลา  อ.เบตง  ต.อัยเยอร์เวง  วัดพุทธมงคล  พระศุภวัตน์ ธมฺมสุโภ 0814782699
126 ร้อยเอ็ด  อ.เกษตรวิสัย  ต.เกษตรวิสัย  วัดป่ายาง  พระสุนทร อตฺตเปโม 0931203984
127 ร้อยเอ็ด  อ.เชียงขวัญ  ต.หมูม้น  ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมีชัย  พระบุญจันทร์ พลวฺฒโฒ 0881679304
128 ร้อยเอ็ด  อ.ธวัชบุรี  ต.นิเวศน์  ศูนย์ปฏิบัติธรรมจินดามณี  พระภูรินทร์ จิตฺตวชิโร 0885634258
129 ร้อยเอ็ด  อ.เสลภูมิ  ต.หนองหลวง  วัดหนองสำราญ  พระต้อย คุณํกโร 0896090768
130 ร้อยเอ็ด  อ.หนองพอก  ต.หนองพอก  วัดป่าศิริมงคล  พระเนตร มนาโป 0899174373
131 ร้อยเอ็ด  อ.หนองฮี  ต.เด่นราษฎร์  วัดเด่นราษฏร์  พระจินดา ชาคโร 0883149227
132 ระนอง  อ.เมืองระนอง  ต.บางนอน  ศูนย์กัลยาณมิตรแก้วระนอง  พระศรชัย อคฺคสุโภ 0876882405
133 ระยอง  อ.บ้านค่าย  ต.บางบุตร  ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยอง  พระวุฒิ อภิวุฑฺโฒ 0863223496
134 ราชบุรี  อ.จอมบึง  ต.จอมบึง  วัดจอมบึง  พระภูมิ กตญาโณ 0873670615
135 ราชบุรี  อ.บ้านโป่ง  ต.กรับใหญ่  วัดห้วยเจริญผล  พระสมชาย ฌานานนฺโท 0894953397
136 ราชบุรี  อ.เมืองราชบุรี  ต.คุ้งน้ำวน  ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช  พระสุเมธ สุเมโธ 0875185969
137 ลพบุรี  อ.โคกสำโรง  ต.วังเพลิง  ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี  พระมหาณัฐวุฒิ มโนชโย 0845178864
138 ลพบุรี  อ.ชัยบาดาล  ต.นาโสม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมทรัพย์เจริญ  พระชัยยา ปุญฺญกาโม 0881188525
139 ลพบุรี  อ.ชัยบาดาล  ต.นิคมลำนารายณ์  ธุดงคสถานชัยบาดาล  พระอำนาจเวธน์ สกฺกวํโส 0867529986
140 ลพบุรี  อ.บ้านหมี่  ต.ดอนดึง  ธุดงคสถานบ้านหมี่  พระสุรชัย ชยสโม 0868906422
141 ลพบุรี  อ.พัฒนานิคม  ต.พัฒนานิคม  ธุดงคสถานพัฒนานิคม  พระปิยะพงษ์ วิสาลธมฺโม 0877492041
142 ลพบุรี  อ.เมืองลพบุรี  ต.นิคมสร้างตนเอง  ธุดงคสถานเมืองลพบุรี  พระนิรันดร์ ปภากโร 0827691746
143 ลำปาง  อ.เถิน  ต.แม่ปะ  ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม  พระวิชัย อภิชโย 0880154221
144 ลำปาง  อ.เมืองลำปาง  ต.บ่อแฮ้ว  ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง  พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต 0835404877
145 ลำปาง  อ.แม่ทะ  ต.ป่าตัน  วัดสันฐาน  พระวิชัย รกฺขิตธมฺโม 0818678559
146 ลำพูน  อ.บ้านโฮ่ง  ต.เหล่ายาว  วัดดอยแดน  พระณัฏฐ์นวัต เขมนนฺโท 0850155556
147 ลำพูน  อ.เมืองลำพูน  ต.ศรีบัวบาน  ศูนย์อบรมเยาวชนเพื่อศีลธรรมลำพูน  พระประวิทย์ ปคุณสนฺโต 0815301954
148 ลำพูน  อ.เมืองลำพูน  ต.ศรีบัวบาน  สำนักสงฆ์พุทธธรรมมารามเด่นนกแต้  พระณัฐพงษ์ กตปุญโญ 0894838820
149 เลย  อ.ภูเรือ  ต.หนองบัว  วัดประชาสามัคคี  พระชัชวาล ทิตฺตมงฺคโล 0851845734
150 ศรีสะเกษ  อ.กันทรลักษ์  ต.ตระกาจ  ที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์  พระอุทัย ฐานภทฺโท 0881087966
151 ศรีสะเกษ  อ.กันทรารมย์  ต.ยาง  วัดโนนแดง  พระมนตรี ณฏฺฐมโน 0888505868
152 ศรีสะเกษ  อ.ขุขันธ์  ต.ห้วยเหนือ  ที่พักสงฆ์เทพวรสิทธิ์ภาวนาขุขันธ์  พระสนชัย ธมฺมเขโม 0932238423
153 ศรีสะเกษ  อ.เบญจลักษ์  ต.หนองฮาง  สำนักสงฆ์บ้านห้วยตามาย  พระวินัย สุโรจโน 0903597198
154 ศรีสะเกษ  อ.ภูสิงห์  ต.ห้วยตึ๊กชู  สำนักสงฆ์แก้วภาวนา  พระบุญมา ธมฺมปญฺโญ 0880843350
155 ศรีสะเกษ  อ.ราษีไศล  ต.เมืองคง  วัดเมืองคง  พระธรา กิตฺติธโร 0875835375
156 ศรีสะเกษ  อ.วังหิน  ต.บุสูง  สำนักสงฆ์วังศิลา  พระณํฏฐ์ธนชัย กลฺยาณธมฺโม 0852081072
157 ศรีสะเกษ  อ.อุทุมพรพิสัย  ต.กำแพง  วัดสระกำแพงใหญ่  พระสุเทพ กวิวํโส 0846588832
158 ศรีสะเกษ  อ.อุทุมพรพิสัย  ต.ปะอาว  วัดบ้านดู่  พระสราวุฒิ โฆสวฑฺฒโน 0881006310
159 สกลนคร  อ.บ้านม่วง  ต.โนนสะอาด  วัดธรรมมงคลรังษี  พระภูเบศ ภูริจิตโต 0927231072
160 สกลนคร  อ.โพนนาแก้ว  ต.นาแก้ว  ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมอุทยานเทพนิมิต  พระสุรศักดิ์ ฐาณกโร 0882277636
161 สกลนคร  อ.ภูพาน  ต.โคกภู  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูพานพุทธนิมิต  พระวิสุทธิ์ จกฺรตโน 0822145482
162 สงขลา  อ.บางกล่ำ  ต.ท่าช้าง  ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ (บุคคลทั่วไป)  พระจิระศักดิ์ คุณสก.โก 0850809184
163 สมุทรปราการ  อ.พระประแดง  ต.บางกอบัว  วัดบางกอบัว  พระบุญเยี่ยม ปาสาทิโก 0849733896
164 สมุทรปราการ  อ.พระสมุทรเจดีย์  ต.ในคลองบางปลากด  วัดคู่สร้าง  พระเอกพล ธนินฺโท 0800972780
165 สมุทรปราการ  อ.เมืองสมุทรปราการ  ต.ท้ายบ้าน  ศูนย์อบรมสมุทรปราการ  พระธรรมนูญ สตินธโร 0983309113
166 สมุทรสงคราม  อ.อัมพวา  ต.ท่าคา  วัดมณีสรรค์  พระสมคิด สจฺจธโร 0823642356
167 สมุทรสาคร  อ.บ้านแพ้ว  ต.ยกกระบัตร  วัดธรรมโชติ  พระธนสิทธิ์ สิทฺธรตโน 0867677976
168 สระแก้ว  อ.อรัญประเทศ  ต.ฟากห้วย  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ  พระประจักษ์ ชัยมงฺคโล 0835404623
169 สระบุรี  อ.บ้านหมอ  ต.บ้านครัว  วัดมหาโลก(ลานคา)  พระสุพัฒน์ กิตฺติญาโณ 0827392825
170 สิงห์บุรี  อ.พรหมบุรี  ต.บ้านแป้ง  ธรรมอุทยานบ้านแป้ง  สุชาติ ฉนฺทสิทโธ 0875097555
171 สุโขทัย  อ.เมืองสุโขทัย  ต.บ้านสวน  วัดหนองทอง  พระไพสิต สติมนฺดต 0815785524
172 สุโขทัย  อ.เมืองสุโขทัย  ต.บ้านหลุม  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสำนักงานกัลยาณมิตรจังหวัดสุโขทัย  พระจักรพันธุ์ อินฺทพโล 0815454787
173 สุพรรณบุรี  อ.ศรีประจันต์  ต.บางงาม  วัดโพธาราม  พม.ธีรพงษ์ ธีรวํโส 0851748819
174 สุพรรณบุรี  อ.สามชุก  ต.สามชุก  วัดสามชุก  พระวิศรุต ญาณกนฺโต 0852975180
175 สุพรรณบุรี  อ.อู่ทอง  ต.กระจัน  วัดสามัคคีธรรม  พระสมศักดิ์ สุทฺธชโย 0844663731
176 สุราษฎร์ธานี  อ.กาญจนดิษฐ์  ต.ช้างขวา  ศูนย์อบรมเยาวชนสุราษฎร์ธานี  พระฉัตรชัย มณิวโร 0813416195
177 สุราษฎร์ธานี  อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  ต.มะขามเตี้ย  ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี  พระอภิชาติ อภินนฺโท 0882277897
178 สุรินทร์  อ.เมืองสุรินทร์  ต.แกใหญ่  ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์  พระอนุพล นนฺทโก 0908233504
179 สุรินทร์  อ.รัตนบุรี  ต.ดอนแรด  วัดศิลาวรรณ  พระประยูรณ์ วิสุทฺโธ 0804658243
180 หนองคาย  อ.โพนพิสัย  ต.กุดบง  ศูนย์อบรมพุทธอุทยานนานาชาติ  พระพิเชษฐ์ ปิยภทฺโท 0827435799
181 หนองคาย  อ.โพนพิสัย  ต.กุดบง  วัดป่าโนนสะอาด  พระนิพนธ์ สุริปุญโญ 0868341717
182 หนองบัวลำภู  อ.นาวัง  ต.วังทอง  วัดทรงธรรมบรรพต  พระภูวนาท ฉนฺทสโร 0878568806
183 หนองบัวลำภู  อ.เมืองหนองบัวลำภู  ต.ลำภู  วัดป่าอุทยาน  พระทศพร คุตฺตวโร 0849339229
184 หนองบัวลำภู  อ.ศรีบุญเรือง  ต.กุดสะเทียน  ธุดงคสถานหนองบัวลำภู  พระทศพร คุตฺตวโร 0849339229
185 อ่างทอง  อ.วิเศษชัยชาญ  ต.ไผ่จำศีล  วัดฝาง  พระยุทธพงษ์ สารวฒฺโฑ 0875572246
186 อำนาจเจริญ  อ.เมืองอำนาจเจริญ  ต.นาหมอม้า  สำนักสงฆ์ป่าดงเย็น  พระสมคิด อภิปุญฺโญ 0813980644
187 อำนาจเจริญ  อ.ลืออำนาจ  ต.เปือย  วัดป่าเรไร  พระสันติ สนฺตจิตฺโต 0811980644
188 อุดรธานี  อ.กุมภวาปี  ต.เวียงคำ  ธุดงคสถานอุดรธานี  พระมหาสุพล สุพโล 0816722276
189 อุดรธานี  อ.เพ็ญ  ต.นาบัว  ธุดงคสถานดอนวัดดงบ้านโคก  พระไชยา ถาวรสทฺโท 0831331074
190 อุตรดิตถ์  อ.ทองแสนขัน  ต.ป่าคาย  ศูนย์อบรมเยาวชนแก้วพฤกษา  พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 0897876546
191 อุตรดิตถ์  อ.น้ำปาด  ต.บ้านฝาย  วัดส่องแดด  พระอรรถชาติ อตฺถชาโต 0897876546
192 อุทัยธานี  อ.เมืองอุทัยธานี  ต.เกาะเทโพ  ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง (พระ)  พระมหาไมตรี อาสภชโย 0846649246
193 อุบลราชธานี  อ.เขมราฐ  ต.หนองสิม  วัดนาหว้า  พระหนูกาญจน์ เหมโก 0857277066
194 อุบลราชธานี  อ.ดอนมดแดง  ต.ท่าเมือง  วัดยางกระเดา  พระประจง ธีรพโล 0890194062
195 อุบลราชธานี  อ.เดชอุดม  ต.ท่าโพธิ์ศรี  วัดอีสาณสามัคคี  พระสุรพงษ์ วํสธีโร 0854087305
196 อุบลราชธานี  อ.ตระการพืชผล  ต.ขุหลุ  วัดศรีตระการ  พระบัญชา สมจิตฺโต 0811010554
197 อุบลราชธานี  อ.น้ำขุ่น  ต.ตาเกา  ที่พักสงฆ์วัดหนองแสง  พระบุญโสม มหาปุญโญ 0811850279
198 อุบลราชธานี  อ.โพธิ์ไทร  ต.โพธิ์ไทร  วัดสารภี  พระสุวิจันทร์ ุถทฺทวโร 0887246836
199 อุบลราชธานี  อ.เมืองอุบลราชธานี  ต.แจระแม  วัดศรีโนนยาง  พระกิตติพงษ์ อคฺควณฺโณ 0823629214
200 อุบลราชธานี  อ.เมืองอุบลราชธานี  ต.ไร่น้อย  วัดยางเทิง  พระมณี จนทฺโชโต 0823701431
201 อุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ  ต.บุ่งหวาย  ธุดงคสถานอุบลราชธานี  พระอนุชา อภิชาโต 0831281854
202 อุบลราชธานี  อ.วารินชำราบ  ต.หนองกินเพล  วัดหนองกินเพล  พระครูวาปีปทุมกิจ พระฉลวย 0817186577
203 อุบลราชธานี  อ.ศรีเมืองใหม่  ต.นาคำ  วัดศรีบุญเรือง  พระอธิการพินิจ กิตฺติวณฺโณ 0862467532
204 อุบลราชธานี  อ.สิรินธร  ต.คำเขื่อนแก้ว  วัดสวนสนสังฆาราม  พระสมร ธมฺมารุโณ 0847840916
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

summer นี้ไปไหนกันดีsummer นี้ไปไหนกันดี

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์