โครงการยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 2


[ 18 ก.พ. 2557 ] - [ 17275 ] LINE it!

 
โครงการยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์ 2
รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 20 เมษายน พ.ศ. 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 084-677-8990, 089-663-3776

 
 


คุณสมบัติผู้สมัคร


1. เป็นนักเรียนชายแท้ (ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ)
2. ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเป็นลายลักษณ์อักษร
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่พิการหรือทุพพลภาพ สามารถนั่งคุกเข่า นั่งพับเพียบเป็นเวลานานได้
4. ต้องไม่ติดยาเสพติด สุรา และบุหรี่
5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น วัณโรค โรคติดต่อเชื้อต่างๆ โรคเอดส์ เป็นต้น
6. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม เช่น โรคหอบหืด โรคลมชัก โรคหัวใจ เบาหวาน โรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมอง เป็นต้น
7. ไม่เคยถูกต้องคดีความหรือกำลังอยู่ระหว่างพิจารณคดี
8. เป็นผู้มีวินัย มีความอดทน เป็นผู้อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เป้นภาระต่อผู้อื่น
9. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตรการอบรมฯ
10. ต้องไม่มีรอยสักใดๆ ทั้งสิ้น (หากมีอยู่ต้องไปลบรอยสักมาเรียบร้อยแล้ว)
11. ต้องไม่เป็นนักเรียนที่อยู่ในการสอบซ่อมเพื่อแก้ 0, ร, มส. และตกกิจกรรม
12. สามารถท่องคำขานนาคได้หมดทุกบท (เพื่อใช้ในการขอบรรพชา สามารดาวน์โหลดไฟล์คำขานาค และ mp3 ได้ที่ http://thammathayat.com/download

กำหนดการรับสมัคร สัมภาษณ์ และสอบขานนาค

เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ ตามวันดังต่อไปนี้


ครั้งที่ 1 : วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 2 : วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 3 : วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 4 : วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
ครั้งที่ 5 : วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 6 : วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557
ครั้งที่ 7 : วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2557

ณ ห้องสัมมนา SPD2E สภาธรรมกายสากล ชั้น 1 วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ในเวลา 13.00 - 16.00 น.
(ผู้สมัครต้องสอบคำขานนาคให้ได้ทุกบทตามที่คณะกรรมการตั้งข้อกำหนดไว้ต้องนำผู้ปกครองหรือผู้รับรองมาด้วยทุกครั้งในการมาสอบสัมภาษณ์)

หลักฐานการสมัครและค่าลงทะเบียน


1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียบ้าน จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาบัตรนักเรียน หนังสือรับรองหรือหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ใบ
3. รูปถ่ายชุดนักเรียน (ไม่ใส่แว่นตาดำ ไม่สวมหมวก) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (สำหรับเป้นค่าชุดเตรียมบวชและอุปกรณ์ใช้ในการอบรม ซึ่งเมื่อจบโครงการฯ สามารถนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้)

ของที่ห้ามนำเข้ามาในการอบรม


1. หนังสืออ่านเล่น หรือสื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกสมาธิ
2. อาหารและเครื่องขบเคี้ยวทุกชนิด
3. เครื่องเล่นสื่อต่างๆทุกชนิด (วิทยุเทป MP3 MP4) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ รวมถึงอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลทุกประเภทและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดฃ
4. กระจกส่องหน้า รูปภาพของญาติมิตร
5. ของมีค่าและเครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ เครื่องรางของขลัง สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ เป็นต้น
6. วัตถุมีคม อาวุธ สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ
7. ยาเสพติดทุกชนิด (ถ้าค้นเจอจะถูกตัดสิทธิการอบรมโดยทันที)

กิจกรรมในโครงการ


วันรายงานตัว วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2557 (ทั้ง 2 โครงการ) ณ ห้องสัมมนา SPD2E
วันปลงผม วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย เวลา 16.00 น.
เวียนประทักษิณ ขอขมาผู้ปกครองและรับบาตรและผ้าไตร :  วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม ฑ.ศ.2557
วันบรรพชา วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
ตักบาตรสามเณรใหม่ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องสัมมนา SPD7E สภาธรรมกายสากล เวลา 06.00น.
เดินธุดงค์ธรรมชัย ตั้งแต่วันที่ 14 - 18 เมษายน พ.ศ. 2557
สิ้นสุดการอบรม วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559กำหนดการงานบุญวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2559

summer นี้ไปไหนกันดีsummer นี้ไปไหนกันดี

รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์รับสมัครงานกองสำนักงานเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์