ประมวลภาพโครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค


[ 5 มี.ค. 2556 ] - [ 17375 ] LINE it!

ประมวลภาพโครงการบรรยายและอภิปราย
พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค 

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak
 
โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak
 
โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak

โครงการบรรยายและอภิปราย พิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค
โครงการบรรยายและอภิปรายพิทักษ์พุทธโบราณสถาน Mes Aynak
 
ภาพนิสิต นักศึกษาลงชื่อปกป้อง "Mes Aynak" เครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UN และ UNESCOค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak
ขอเชิญชมนิทรรศการพระไตรปิฎกบาลีครั้งประวัติศาสตร์ "การสืบทอดพุทธธรรม : จากพุทธกาลสู่โลกปัจจุบัน"
กำหนดการวันมาฆบูชา 2556
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากวัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา