พิธีถวายโคมมาฆประทีป


[ 4 ก.พ. 2553 ] - [ 17364 ] LINE it!

พิธีถวายโคมมาฆประทีป

มาฆบูชา

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553
และเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553
เวลา 11.45 น.
ณ หอฉันคุณยายมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

 
ทีปโท โหติ จกฺขุโท
ผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ


ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เป็นผู้มีดวงตาสดใส ได้ทิพยจักษุมีรัศมีกายสว่างไสว เป็นผู้รู้คุณพระรัตนตรัย ทำให้มีศรัทธามั่นคง มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด แตกฉานในสรรพวิชา ทั้งทางโลกและทางธรรม ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ในคืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ภาพแห่งเปลวประทีปธรรม ได้ถูกจุดขึ้นพร้อมกันนับแสนดวง เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ โดยเฉพาะในปีนี้ จะเป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะจะมี พุทธบุตรในโครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย มาร่วมจุดโคมประทีปด้วย

ดังนั้น  จึงขอเรียนเชิญกัลยาณมิตร และสาธุชนทั่วโลก ได้ร่วมพิธีถวาย "กองทุนโคมมาฆประทีป" เพื่อใช้ประกอบพิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยจัดแบ่งออกเป็น 4 กองทุนคือ
 
กองทุนกิตติมศักดิ์     
กองทุนกิตติมเสริม 
กองทุนกิตติมสุข 
กองทุนกิตติมใส 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : เจ้าหน้าที่หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง โทรศัพท์ 02-831-2030 ถึง 31 และมือถือ 083-540-5006


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ประกวดสร้างบลอค เพื่อการประชาสัมพันธ์ DMCประกวดสร้างบลอค เพื่อการประชาสัมพันธ์ DMC

Urgently Required...!!!...Volunteers for www.dmc.tv/enUrgently Required...!!!...Volunteers for www.dmc.tv/en

ขอเชิญรับบุญด้านปัญญาด้วยการพิมพ์ข้อมูลภาษาบาลีขอเชิญรับบุญด้านปัญญาด้วยการพิมพ์ข้อมูลภาษาบาลีHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา