การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค เแห่งอัฟกานิสถาน


[ 2 มี.ค. 2556 ] - [ 17328 ] LINE it!
View this page in: English

 

โครงการบรรยายและอภิปรายทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา 2556
การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์ นัค แห่งอัฟกานิสถาน
ห้องประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 13.00-17.00 น.

---------------------------------------------------รับชมคลิปวิดีโอเชิญชวนร่วมฟังการบรรยาย Mes Aynak
ชมวิดีโอเชิญชวนร่วมฟังการบรรยาย Mes Aynak   Download ธรรมะเชิญชวนร่วมฟังการบรรยาย Mes Aynak


Mes Aynak

 

ความเป็นมา

       สื่อนานาชาติได้ให้ความสนใจเรื่องเหมืองแร่ทองแดงแห่ง เมส ไอย์นัค เป็นระยะๆ มานานกว่าห้าปีแล้ว สถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเมือง โลคาร์ ของอัฟกานิสถาน ทางใต้ของ กรุงกาบูล นครหลวง
 
      การรายงานข่าวเริ่มต้นในปี 2551 เมื่อรัฐบาลอัฟกันจัดการประมูลระดับนานาชาติ เพื่อการทำประโยชน์ในเหมืองทองแดงที่ เมส ไอย์นัค ความสนใจมีมากขึ้นเมื่อบริษัท ไชน่า เมททัลเลอจิคัล กรุ๊ป ได้เข้าร่วมการประมูลและชนะรับสัญญาไป จีนได้ให้การสนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจแก่อัฟกานิสถานมานานแล้ว โครงการสำคัญขนาดมหึมาบัดนี้ได้กลายเป็นที่เพ่งเล็งของนานาชาติ แต่ก็มีปัญหาบางประเด็นกล่าวคือ คุณธรรมความสำนึกในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม

      จากรายงานข่าวของสื่อที่กระจายออกมาชี้ว่า สถานการณ์มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ด้านหนึ่งอัฟกานิสถานมีความจำเป็นต้องมีการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ ซึ่งการทำประโยชน์จากสายแร่ทองแดงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกนี้จะช่วยได้เป็นอย่างดี อีกด้านหนึ่งพุทธสถานโบราณที่เก่าแก่สิบกว่าแห่งที่สร้างอยู่บนยอดเนินสายแร่ทองแดงมโหฬารนี้ กำลังได้รับการคุกคามทำลายล้าง
 
      องค์กร NGO และองค์กรพุทธศาสนาหลายๆองค์กรทั่วโลกได้ร่วมกันรณรงค์ เพื่อพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค โดยการจัดการประชุมและการรวบรวมรายชื่อเสนอต่อผู้รับผิดชอบ เช่น UNESCO และประธานาธิบดีแห่งปอัหกานิสถาน เพื่อเสวงหาแนวทางที่ประนีประนอม ให้การขุดเจาะเหมืองทองแดงเพื่อเศรษฐกิจของอัฟกานิสถาน โดยไม่ทำลายพุทธโบราณสถานที่มีคุณค่ายิ่ง ณ เมส ไอย์นัค ของประเทศอัฟกิสถานแห่งนี้ด้วย
 
       เอ พี เอ เอ เป็นองค์กรหนึ่งที่รณรงค์การพิทักษ์โบราณสถานแห่งนี้ โดยได้ยื่นอุธรณ์ไปยัง ยูเนสโก ให้ใส่ชื่อแหล่งโบราณคดีแห่ง เมส ไอย์นัค ไว้ในกลุ่มโบราณสถานที่ที่กำลังถูกคุกคาม และขอให้ช่วยหาทางออกทุกวิถีทางที่เหมาะสมเท่าที่จำเป็นในการสกัดทองแดงและการขุดเจาะสำรวจ โดยสามารถรักษาพื้นที่แกนหลักของแหล่งโบราณคดีนี้ไว้ได้
 
      ในการรวบรวมครั้งแรก เอ พี เอ เอ ได้รายชื่อกว่า 11,000  และการรวบรวมคร้งที่ 2 ในปี 2555 ด้วยการสนับสนุนของ พระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกายและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันรวบรวมรายชื่อจาก 500 รายชื่อให้ถึงเป้าหมาย 50,000 รายชื่อภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์นั้น ทำให้ คุณนาเดีย ทาร์ซี ประธานองค์กร เอ พี เอ เอ บุตรสาว ศ ดร. ทาร์ซี รู้สึกซาบซึ้งใจและประทับใจ จึงเดินทางมาถวายโล่แด่ พระเทพญาณมหามุนี และยื่น จดหมายขอบคุณแก่องค์กรเครือข่าย รวมทั้งร่วมบรรยายและอภิปรายหาแนวทางในการพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค เพื่อนำบทสรุปการอภิปรายเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ พุทธโบราณสถาน เมสไอย์นัค ต่อไป
 
      ในโอกาสวันมาฆบูชา คณะกรรมการจัดงานจากองค์กรการศึกษา สถาบันวิจัยและองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และองค์กรพุทธระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงได้ร่วมกันจัดงานบรรยายและอภิปรายขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่เวลา 13.00 - 18.00 น.
 
       จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไปได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้องพุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค ที่มีอายุเก่าแก่มากแห่งหนึ่งของโลก  และแสดงพลังชาวพุทธให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบทอดมายาวนานจนถึงปัจจุบัน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พุทธโบราณสถานเพื่อการศึกษาเรียนรู้แก่อนุชนรุ่นต่อๆมา
 

วัตถุประสงค์


        เพื่อให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับ พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค และโครงการเหมืองแร่ทองแดง ณ เมส ไอย์นัค และเพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณธรรม คุณวุฒิ นักวิชาการ และเยาวชน เกี่ยวกับการอนุรักษ์พุทธโบราณสถานที่ เมส ไอย์นัค เสนอต่อผู้เกี่ยวข้องต่อไป

องค์กรร่วมจัดงาน


    Dhammachai International Research Institute, New Zealand (DIRI)
    Buddhist Federation of Australia(BFA)
    60th Dhammachai Education Foundation of Australia(DEF)
    World Fellowship of Buddhist Youth(WFBY)
    คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ
    สมาคมบัณทิตรัตน์
    มูลนิธิธรรมกาย
    และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐฯและNGO

--------------------------------

กำหนดการบรรยาย อภิปรายและชมนิทรรศการ
การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค เแห่งอัฟกานิสถาน
เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ห้องประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร
วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556
เวลา 13.00-18.00 น


----------------------------------

13.00 น.     ลงทะเบียน
13.30 น.     พิธีเปิด
14.00 น.     บรรยายเรื่อง “การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค เแห่งอัฟกานิสถาน” ณ ห้องประชุมรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร ผู้บรรยาย
 
     - คุณนาเดีย ทาร์ซี ประธานสมาคมปกป้องโบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน  ลูกสาวนักโบราณคดีเอกของโลก ศ ดร. ซามายาไลย์ ทาร์ซี

     - ดร. รอยส์ วิลลส์  นักการศึกษา นักวิจัย บรรณารักษ์ ผู้เชียวชาญด้าวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาในเอเซียใต้

15.15 น.     ปานะ/อาหารว่าง
15.30 น.     การอภิปราย (Panel Discussion) เรื่อง “การรณรงค์อนุรักษ์พุทธสถาน เมส ไอนัคแห่งอัฟกานิสถาน”
ผู้อภิปราย 4 ท่าน ผู้แทน
         -คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลป วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
         -กระทรวงการต่างประเทศ
         -องค์กรพระพุทธศาสนานานาชาติ
         -นักวิชาการ
16.45 น.        สรุปผลการอภิปราย/พิธีปิด
17.00 น.        เสร็จพิธี

--------------------------------------

หมายเหตุ        -มีการแปลอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ
                      -มีรถบัสปรับอากาศออกจากวัดพระธรรมกาย ณ โถงต้อนรับ สำนักงานใหญ่ มูลนิธิธรรมกายวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 น. จำนวน 4 คัน
                      -สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งการเข้าฟังการบรรยายได้ 3 ช่องทางที่     

อีเมล์:     [email protected] 
เว็ปไซค์   www.diri-au.org
โทรศัพท์  08-0817-0780 

 
ภาพนิสิต นักศึกษาลงชื่อปกป้อง "Mes Aynak"


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากวัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา