13 พ.ย.เครือข่ายชาวพุทธรวมตัวที่ UNESCO ค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak


[ 12 พ.ย. 2555 ] - [ 17377 ] LINE it!

Mes Aynak
เครือข่ายชาวพุทธรวมตัวที่ UNESCO
 
 
13 พ.ย.เครือข่ายชาวพุทธรวมตัวที่ UNESCO
ค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak
 
Save ancient Buddhist site Mes Aynak in Afghanistan
 
พระพุทธรูปที่ Mes Aynak
 
      นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก แจ้งว่า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกสหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ และเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลก จะเข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak  ในวันที่ 13 พ.ย. 2555 เวลา 9.00 น. ต่อ องค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย, เวลา 11.00 น. ต่อสถานทูตจีน และที่ UNESCO สุขุมวิท ซอย 40 ทั้งนี้เพื่อช่วยปกป้องพุทธสถาน Mes Aynak ซึ่งมีอายุถึง 2,600 ปีในประเทศอัฟกานิสถาน ที่เป็นมรดกล้ำค่าของชาวพุทธและมนุษยชาติ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาอย่างประเมินค่ามิได้ จะต้องถูกทำลายลง

      ประธานยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก กล่าวเพิ่มเติมว่า การเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดจากการที่คุณนาเดีย ทาร์ซี (Nadia Tarzi) ประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของอัฟกานิสถาน ลูกสาวนักโบราณคดีเอกของโลก ศ.ดร.ทาร์ซี (Prof.Zermayalai Tarzi) ได้ระดมรายชื่อชาวพุทธจากทั่วโลก ที่สนับสนุนและลงชื่อคัดค้านการปรับเปลี่ยนโบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธที่มีชื่อเรียกว่า Mes Aynak ในประเทศอัฟกานิสถาน ให้เป็นเหมืองทองแดงภายในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งขั้นต้นคุณนาเดีย ทาร์ซี  ได้ตั้งเป้าการลงชื่อคัดค้านทั้ง 2 เว็บไซต์ที่ 100,000 รายชื่อ แต่จำนวนการลงชื่อคัดค้านเพิ่มขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว จึงได้ขยายเป็น 200,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 

      โดยเว็บไซต์แรกสามารถลงชื่อคัดค้านได้ที่ http://chn.ge/TstjEm เพื่อเสนอต่อองค์การยูเนสโก้ ให้คุ้มครองโบราณสถาน “เมส อาแน็ค” ส่วนเว็บไซต์ที่ 2 สามารถลงชื่อคัดค้านได้ที่ http://chn.ge/Pux8Nr เพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถาน ให้ชะลอแผนการทำเหมืองทองแดง
 


 
Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากวัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา