เครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UN และ UNESCO ค้านการทำลาย Mes Aynak


[ 13 พ.ย. 2555 ] - [ 17405 ] LINE it!
View this page in: English

Mes Aynak
เครือข่ายชาวพุทธรวมตัวที่ UNESCO

เครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UN และ UNESCO
ค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak

Mes Aynak
 
เครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UN

      วันนี้ 13 พ.ย. 2555 ที่หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ หรือยูเอ็น น.พ.พรชัย พิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พร้อมด้วยเครือข่ายชาวพุทธมายื่นหนังสือและชุมนุมคัดค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak   ในประเทศอัฟกานิสถาน โดย นพ.พรชัย กล่าวว่า องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติและเครือข่ายชาวพุทธทั่วโลกกว่า 50 องค์กร ได้เข้ายื่นหนังสือเพื่อคัดค้านการทำลายพุทธสถาน Mes Aynak   ต่อองค์การสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย  และที่ยูเนสโก ถนนสุขุมวิท ซอย 40 เพื่อช่วยปกป้องพุทธสถานดังกล่าว  เนื่องจากทางอัฟกานิสถานจะทำลายพุทธสถานแห่งนี้ แล้วทำเป็นเหมืองทองแดงภายในเดือนธันวาคม ซึ่งในส่วนชาวพุทธไทยเห็นว่า ควรจะชะลอโครงการ หรือรักษาพุทธสถานเหล่านี้เอาไว้ เพราะเป็นมรดกล้ำค่าของชาวพุทธและมนุษยชาติ รวมถึงเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งมีค่าทางพระพุทธศาสนาที่หาไม่ได้อีกแล้ว

Mes Aynak


เครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UN

      นพ.พรชัย กล่าวต่อไปว่า พุทธสถาน Mes Aynak ตั้งอยู่ห่างกรุงคาร์บู ประมาณ 40 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ซึ่งรัฐบาลอัฟกานิสถาน ได้ทำสัญญากับบริษัทของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนในการทำเหมืองทองแดงสัมปทาน 30 ปี โดยทางอัฟกานิสถานได้งบประมาณจากสัมปทานกว่า 92,500 ล้านบาท โดยเหมืองแร่ที่จะทำเป็นแบบเปิดในพื้นที่จำนวน 6,000 ไร่ หากโครงการเริ่มก็จะมีการทำลายโบราณสถานทั้งหมด จึงอยากให้ทางบริษัทของจีนชะลอโครงการออกไป เพื่อหาทางรักษามรดกเหล่านี้เอาไว้

       “เราได้ยื่นหนังสือต่อยูเอ็น ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยประสานกับทางรัฐบาลจีน และอัฟกานิสถานให้ชะลอการขุดเจาะออกไปหรือให้เว้นพื้นที่ตรงนี้เอาไว้ให้เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง และเป็นการเชื่อมประวัติศาสตร์อัฟกานิสถานกับเอเชีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่อยู่ระหว่างเส้นทางสายไหมเอาไว้ และสถานแห่งนี้เป็นการเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ของแคว้นคันธาระ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างพระพุทธรูปแห่งแรกของโลกอีกด้วย”ประธานพ.ส.ล.กล่าว
 
Mes Aynak

 
จดหมายที่ยื่นต่อ UNESCO

      นพ.พรชัย กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ คุณนาเดีย ทาร์ซี ประธานสมาคมคุ้มครองโบราณสถานของอัฟกานิสถาน ลูกสาวศ.ดร.ทาร์ซี นักโบราณคดีเอกของโลก ได้ระดมรายชื่อชาวพุทธจากทั่วโลก ที่สนับสนุนและลงชื่อคัดค้านการปรับเปลี่ยนโบราณสถานอันเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวพุทธที่มีชื่อเรียกว่า เมส อาแน็ค ในประเทศอัฟกานิสถาน ให้เป็นเหมืองทองแดงผ่านเว็บไซต์ http://chn.ge/TstjEm เพื่อเสนอต่องค์การยูเนสโกเสนอ ส่วนเว็บไซต์ที่ 2 http://chn.ge/Pux8Nr  เพื่อเสนอต่อประธานาธิบดีของประเทศอัฟกานิสถานให้ชะลอแผนการทำเหมืองทองแดง  โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 200,000 รายชื่อ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
 
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak
 
Mes Aynak

 
ภาพเครือข่ายชาวพุทธลุกฮือ ยื่นหนังสือต่อ UNESCO


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555ธุดงค์ธรรมชัย 6 จังหวัด 365 กม. รับปี 2555

วัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากวัดพระธรรมกายเป็นข่าว จัดงานวิสาขบูชายิ่งใหญ่ สื่อในและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGข่าวทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชา ในหนังสือพิมพ์ South China morning post, HONG KONGHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ข่าวพระพุทธศาสนา