คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกล่าสุด


[ 31 พ.ค. 2564 ] - [ 17512 ] LINE it!

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก
 

     รวมคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก World No tobacco Day ทุกปี

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2564 คือ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้


คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2564 คือ เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้

 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ. 2563 คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2562 คือ บุหรี่เผาปอด (Tobacco burns your lungs)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560 คือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
(Tobacco - a threat to development)

 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 คือ ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging)
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2559
ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค (Get ready for plain packaging) 
 
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2558 คือ หนุนกฏหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย
 
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2557 คือ “Raise taxes on tobacco” หรือ “บุหรี่ :ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2557 คือ “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2557 คือ “บุหรี่ : ภาษียิ่งเพิ่ม คนตายยิ่งลด”
 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต  (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)


คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต
 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ  (Tobacco Industry Interference)

 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ
 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)


คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย  มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่
 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)


คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่
 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)


คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย
 
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco - free Youth) 
 
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่
คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2550 คือ ไร้ควันบุหรี่  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีสดใส (100% Smoke-Free Environments: Create and Enjoy)  

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2549 คือ บุหรี่ทุชนิดนำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco: Deadly in any form or disguise)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2548 คือ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2547 คือ บุหรี่ : ยิ่งสูบ...ยิ่งจน (ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง) (Tobacco and Poverty (A Vicious Circle)) 

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2546 คือ ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่  ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco free films tobacco free fashion)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่  ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco Free Sports – Play it clean)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2544 คือ เห็นใจคนรอบข้าง  ร่วมสร้างอากาศสดใส  ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกปีพ.ศ.2543 คือ บุหรี่คร่าชีวิต  อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills don’t be Duped)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2542 คือ อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา...เลิกบุหรี่ (Leave the pack behind)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2541 คือ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2540 คือ ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a Tobacco – free world)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2539 คือ ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ (Sport and the arts: play it tobacco free)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2538 คือ บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด (Tobacco costs more than you think)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2537 คือ ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (The media against tobacco)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2536 คือ บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ (Health services, our window to a tobacco – free world)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2535 คือ ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี  ชีวีปลอดภัย (Tobacco free work places: Safer and healthier)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2534 คือ สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public places and transport:  Better be tobacco free)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2533 คือ เติบโตอย่างสดใส  ห่างไกลจากภัยบุหรี่ (Growing up without tobacco)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2532 คือ พิษของบุหรี่ต่อสตรี  ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ (Women and Tobacco: Added risk)

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี พ.ศ.2531 คือ บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ (Between tobacco and the health, choose health)

 
บทความที่เกี่ยวข้องกับวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผลวิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผล

ส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว