คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติล่าสุด


[ 17 ส.ค. 2557 ] - [ 16472 ] LINE it!

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์


คําขวัญวันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ งานวันวิทยาศาสตร์คําขวัญวันวิทยาศาสตร์

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2561

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2559

     จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2558

     จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2557

     จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2556

     ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2555

     จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2554

     จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2553

     จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2552

     วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2551

     วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2550

     วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2549

     เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2548

     วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2547

     เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2546

     เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณค่าแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2545

     วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2544

     วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2543

     พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2542

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยที่ยั่งยื่น

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2541

     พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2540

     พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2539

     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2538

     เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล เศรษฐกิจไทยมั่นคง

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2537

     ขจัดปัญหาน้ำของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2536

     วิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณค่าชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2534

     ขจัดมลพิษทุกชีวิตจะปลอดภัย

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2533

     เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2532

     พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

นักวิทยาศาสตร์กับพระพุทธศาสนา นักวิทยาศาสตร์ของโลก รายชื่อนักวิทยาศาสตร์ของโลก กลอนวันวิทยาศาสตร์


 พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผลวิธีป้องกันไม่ให้น้ำท่วมบ้านอย่างได้ผล

ส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมส้วมเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์ข่าวน้ำท่วมคลองหลวง คลองระพีพัฒน์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ความรู้รอบตัว