ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน เทศกาลวันสงกรานต์ Songkran Festival


[ 21 ส.ค. 2556 ] - [ 18554 ] LINE it!

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

Songkran Festival วันสงกรานต์

 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน Songkran Festival

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) & Aj.Sebastian Copija
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English 
 
 

ประโยคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ "Songkran Festival"

 
 
     First of all, let's talk about the history of Songkran Festival.
Songkran festival is one of the most important festivals that has been performed for a long time, not only in Thailand but also in other countries such as Laos and Cambodia.

     เรามาทราบความเป็นมาของเทศกาลสงกรานต์กันก่อน เทศกาลสงกรานต์เป็นเทศกาลสำคัญที่มีมานาน และไม่ได้มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังไม่ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว และกัมพูชา
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 
Festival แปลว่า งานฉลอง

     It is also known as Thai Traditional New Year's Day, which  falls during April of 13th - 15th every year.
     สงกรานต์ยังถือว่าเป็นประเพณีส่งถ้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยตั้งแต่สมัยโบราณ เริ่มตั้งแต่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี
 
 
Songkran Festival = เทศกาลสงกรานต์

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Songkran Festival"


     Actually, I would like to know the meaning of "Songkran", can you explain it to me?
     เราสามารถอธิบายความหมายของสงกรานต์ได้ว่า

     The word "Songkran" derives from Sanskrit language and means to pass or to move into.
     แปลว่า คำว่า "สงกรานต์" มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า ก้าวขึ้น ย่างขึ้น ซึ่งเป็นการนับปีใหม่โดยวิธีนับทางสุริยคติ

     Songkran festival takes place over three days every year, on the 13th - 15th of April.
     วันสงกรานต์มีทั้งสิ้น 3 วัน คือวันที่ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี

     I know that Songkran is one of Thailand's National Holidays.
During this time, I saw people from rural areas, who work in a city like Bangkok, return home to celebrate the festival.

     ช่วงสงกรานต์เป็นวันหยุดยาวของไทย ผู้คนจากชนบทที่เข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเองเพื่อฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัว
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 
National Holiday แปลว่า วันหยุดแห่งชาติ
Rural แปลว่า ชนบทSongkran Festival = เทศกาลสงกรานต์
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Songkran Festival"


     Do you know of any activities during Songkran Festival?
Yes, sure...Songkran is very famous.
We know that most of people splash the water on each other.
But I also know Songkran tradition is an important custom for Thai families, community and religion.

     วันสงกรานต์นี้มีชื่อเสียงมากๆ และในวันสงกรานต์เราก็จะเล่นสาดน้ำใส่กัน แต่นอกจากนี้ประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่สำคัญด้านครอบครัว, ชุมชน, สังคม และศาสนา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 
Famous แปลว่า มีชื่อเสียง
Splash แปลว่า สาด, กระเด็น
Tradition แปลว่า ประเพณี
Community แปลว่า ชุมชน
Religion แปลว่า ศาสนา

      It is a great opportunity for family members to gather together, so...what do you usually do when you see each other on that day?
การที่สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสกลับมาพบเจอกันนั้นมีคุณค่า
 
     We express our respect to our elders by pouring scented water onto our parents' and grandparents' hands.
     แปลว่า เราจะแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ด้วยการรดน้ำผสมน้ำหอม ลงบนมือคุณพ่อ คุณแม่ หรือ ปู่ย่า ตายาย

     The elders in turn wish the youngsters good luck and prosperity, so Songkran Day is also Family Day.

     แปลว่า พวกท่านจะอวยพรให้เราโชคดี เจริญรุ่งเรือง ดังนั้นวันสงกรานต์ จึงถือเป็นวันครอบครัวด้วย
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 
Pour แปลว่า ริน
Scent แปลว่า น้ำหอม
prosperity แปลว่า เจริญรุ่งเรือง
 


Songkran Festival = เทศกาลสงกรานต์
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "Songkran Festival"
 
 
     The value to community is the opportunity to create unity within the community, so as to join the acquire merits, meet each other and enjoy entertaining events.
     สงกรานตืมีคุณค่าแก่ชุมชนเพราะเป็นโอกาสที่จะสร้างความสามัคคีในชุมชนได้พบปะกันร่วมกันทำบุญ และมาสนุกร่วมกัน
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 
opportunity แปลว่า โอกาส
Entertaining แปลว่า สนุกสนาน

คุณค่าทางด้านศาสนามีอะไรบ้าง เราอธิบายได้ดังนี้

     This special day gives value to religion because we gain a lot of merit by offering alms to monks, meditating, listening to sermons.
     แปลว่า ในวันพิเศษนี้มีคุณค่าต่อศาสนา เพราะเราจะได้บุญมาก จากการตักบาตร นังสมาธิ ฟังธรรม
 
     Carrying sand to temple and forming sand pagodas, as well as bathing rite for Buddha images and the monks.
     แปลว่า ขนทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย และสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า

 
Sermon แปลว่า เทศนา
Pagoda แปลว่า เจดีย์

After all mentioned activities now we can joyfully splash water on each other.

หลังจากทำกิจกรรมต่างๆแล้ว เราก็สามารถเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนาน
 

Songkran Festival
 

รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 

รับชมคลิปวิดีโอSong Kran Day
ชมวิดีโอSong Kran Day   Download ธรรมะSong Kran DayDesktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารคําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน ติดต่อทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคาร

คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4

ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง ภาษาอังกฤษวันละคำ ตอนที่ 1 ว่าด้วยเรื่อง "บุญ"Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

คําคมภาษาอังกฤษ