ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย


[ 13 มี.ค. 2556 ] - [ 18288 ] LINE it!

วิชชาธรรมกาย

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
 
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย

     เมื่อตอนที่คุณยายอาจารย์พบกับหลวงพ่อธัมมชโย ซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ หลวงพ่อมาขอคุณยายอาจารย์บวช คุณยายอาจารย์ก็บอกว่าให้ไปเรียนมาให้จบเสียก่อนแล้วจะบวชให้ หลวงพ่อธัมมชโยซึ่งตอนนั้นคือ นายไชยบูลย์ สุทธิผล ก็ไปเรียนสอบเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ ก็เพียรธรรมะปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์สม่ำเสมอ คุณยายอาจารย์เห็นว่าเป็นคนเอาจริง จึงได้เมตตาสั่งสอนธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งให้ ต่อมาก็ได้พาลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมกับคุณยายอาจารย์อีกมากมายและหนึ่งนั้นคือ นายเผด็จ ผ่องสวัสดิ์ ปัจจุบันคือหลวงพ่อทัตตชีโว

     ต่อมาเมื่อหลวงพ่อธัมมชโยบวชอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนาแล้ว ท่านก็ปรารถนาจะขยายวิชชาธรรมกายให้กว้างขวางออกไปด้วยบุญบันดาล คุณหญิงประหยัด แพทยวงศาวิสุทธาธิบดี ก็ยกที่ดินให้ 196 ไร่ อยู่ที่ ต.คลองสาม อ.เมือง จ.ปทุมธานี
 
อุโบสถ วัดพระธรรมกาย  อุโบสถวัดพระธรรมกายเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ. 2520
เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2525

วัดพระธรรมกาย

     คุณยายอาจารย์เล่าให้ฟังว่า.....คุณยายอาจารย์จะมีถุงกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆ อยู่ใบหนึ่ง เวลาที่ใครๆ ถวายปัจจัยไว้ใช้ส่วนตัว คุณยายอาจารย์จะเก็บสะสมไว้ในถุงใบนี้ เมื่อตัดสินใจสร้างวัด คุณยายอาจารย์ก็เทปัจจัยในถุงใบนี้ออกจนหมด นับดูปรากฏว่ามีเงินอยู่ 3,200 บาท คุณยายอาจารย์ถวายเงินนั้นเพื่อเป็นทุนสร้างวัดจนหมด น้ำใจท่านยิ่งใหญ่ปานนั้น ท่านทำบุญเต็มกำลังดังที่ท่านสอนให้พวกเราทำเสมอและยังให้กำลังใจลูกศิษย์อีกว่า การจะสร้างคนให้มีระเบียบวินัยอยู่ในศีลในธรรม เป็นคนดียอมสละอุทิศชีวิตให้พระพุทธศาสนาสักคนหนึ่งนั้น มีเงินร้อยล้านก็ไม่แน่จะสร้างได้ แต่นี่ยายมีคนดีๆ อยู่ตรงหน้าถึง 11 คน เท่ากับยายมีเงินทุนเป็นพันล้าน ยายมั่นใจว่าจะต้องสร้างวัดได้สำเร็จ
 
     ในเวลาทำงานหนักคุณยายอาจารย์สังเกตแล้วเห็นว่า ทำงานหยาบกันมากใจชักจะคลายความละเอียดลง คุณยายอาจารย์ก็จะบอกว่ามานั่งสมาธิเอาความละเอียดกันก่อนนะ หรือไม่ก็วันนี้อย่าพึ่งประชุมเลยนะมาช่วยกันจัดดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้ากันดีกว่า ด้วยวิธีการนุ่มนวล ด้วยเทคนิคเฉพาะตัวของคุณยายอาจารย์นี้ กิจการงานทั้งหลายก็ลุล่วงไปด้วยดี วัดพระธรรมกายสร้างได้สำเร็จได้ก็เพราะคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงนั่นเอง

     แต่กว่าจะมาเป็นวัดพระธรรมกายที่เราได้เห็น ได้มาทำบุญได้มาปฏิบัติธรรมกันอยู่ในทุกวันนี้ คุณยายอาจารย์ต้องทำงานหนักสุดชีวิต ผู้ที่เป็นศูนย์รวมแห่งความสำเร็จและความรู้สึกนึกคิดของคณะทำงานก็คือคุณยายอาจารย์ คุณยายอาจารย์จะเป็นผู้ให้กำลังใจเป็นผู้คอยคัดท้ายนาวาของคณะผู้ทำงานให้อยู่บนเส้นทางบุญ คุณยายอาจารย์จะใช้บุญเป็นที่ตั้ง เมื่อเห็นว่าจะออกนอกเส้นทางบุญท่านก็จะตะล่อมจิตตะล่อมใจของทุกคนให้อยู่ในบุญและก้มหน้าก้มตาสร้างวัดเพื่อเอาบุญ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อให้ชาวโลกได้รู้จักการสร้างบุญและการเข้าถึงพระธรรมกายกันต่อไป

     ชีวิตของคุณยายอาจารย์จึงเป็นที่พึ่งแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดกาลนาน ชีวิตอันยิ่งใหญ่จิตใจอันงดงามของคุณยายอาจารย์ซ้อนอยู่ภายในวิถีชีวิตสันโดษ เรียบง่าย ในร่างกายที่บอบบาง ในแววตาที่สุกสว่างเปี่ยมด้วยพลังแห่งนักสู้ ผู้ไม่รู้จักคำว่าท้อ และแม้ว่าคุณยายอาจารย์จะไม่รู้หนังสือเลย แต่คุณยายอาจารย์รู้จักตนเอง รู้จักทุกสิ่งจากธรรมะซึ่งเป็นของจริงด้วยปัญญาอันสว่างไสวของคุณยายอาจารย์ วัดพระธรรมกายอันสง่างามจึงได้ปรากฏบนแผ่นดินนี้ พร้อมกับการสร้างวัด คุณยายอาจารย์ยังได้อบรมคุณธรรมแก่ศิษย์ทั้งหลาย ให้เป็นผู้มีกาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์มุ่งสู่มรรคผลนิพพาน
 
พิธีจุดไฟแก้วสลายร่าง 

     บัดนี้แม้ว่าคุณยายอาจารย์ได้ละสังขารแล้ว และได้จัดพิธีจุดไฟแก้วสลายร่างของท่านอย่างสมเกียรติ โดยมีเจ้าอาวาสพระสังฆาธิการกว่า 30,000 รูป และสาธุชนจำนวนกว่า 200,000 คน จากทั้งในและต่างประเทศ เดินทางมาร่วมพิธีเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 ที่ผ่านมา แต่คุณธรรมความดีที่มีต่อชาวโลกของท่านยังคงอยู่คู่โลกต่อไปตราบนานเท่านาน


ชมวิดีโอประวัติวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานีผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย

บทความที่เกี่ยวข้องกับวิชชาธรรมกาย 

ธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรม
 
วัดพระธรรมกาย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
ธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรมธรรมกาย กายแห่งการตรัสรู้ธรรม

วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์วิชชาธรรมกาย ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธองค์

ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

ธรรมกาย