ตายดี เสียชีวิตอย่างสงบ - หมวดคุณสมบัติ


[ 26 ก.ย. 2553 ] - [ 17778 ] LINE it!

 


รักษาศีล
ใจผ่องใสก่อนละโลก
ใจผ่องใสก่อนละโลก
 
บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา

รักษาศีล
 
 
 
 
 
 
ถวายยารักษาโรค
ตายดี
บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา
บุญสงเคราะห์โลก
ถวายยารักษาโรค

ตายดี
บุญสงเคราะห์โลกแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้ตายดี
 

ตายดี

วิบาก
รายละเอียด
ตายดี เสียชีวิตอย่างสงบ ไม่ทรมาน ยิ้มก่อนตาย นอนหลับตายไปเฉยๆ
1. ปัจจุบันสวดมนต์ไหว้พระ
2. ปัจจุบัน บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา บุญสงเคราะห์โลก และบุญที่ทำตามประเพณี
3. ปัจจุบัน บุญสร้างวัดและบวชพระลูกชาย
4. ปัจจุบัน บริจาคยารักษาโรค
5. ปัจจุบัน ตักบาตรทุกวัน
6. ปัจจุบัน บุญอุปัฏฐากพระใกล้บ้าน และชอบช่วยเหลือผู้อื่น
7. ปัจจุบัน บุญรักษาศีล 5, 8 เป็นประจำ
8. ปัจจุบัน ไม่มีกรรมปาณาติบาตร้ายแรง
9. ปัจจุบัน คตินิมิตก่อนตายใสสว่าง
10. ปัจจุบัน นึกถึงบุญ เห็นภาพพระประจำตัว
11. ปัจจุบัน เห็นภาพบุญทุกบุญที่ตนทำไว้
12. ปัจจุบัน เห็นผ้าเหลืองของสามเณรหลานชาย
 
 
สรุปกรรมที่ทำให้มีตายดี
 
">
1. บุญที่ทำในพระพุทธศาสนา และสงเคราะห์โลก
2. บุญบวชพระ
3. ถวายยารักษาโรค
4. รักษาศีล, ไม่มีกรรมปาณาติบาตร้ายแรง
5. ใจผ่องใสก่อนละโลก
 
">
">
">
">
">


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม