โรคเกี่ยวกับสติปัญญา - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 17 ก.ย. 2553 ] - [ 17883 ] LINE it!


 
อาการเลื่อนลอย

 
ดื่มสุรา
 
อาการเลื่อนลอย
 
 
 
 
 
 
 
พูดเท็จ
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา

ดื่มสุราปัญญาอ่อน
พูดเท็จ

โรคเกี่ยวกับ
สติปัญญา

ปัญญาอ่อนแผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคเกี่ยวกับสติปัญญา
 

โรคเกี่ยวกับสติปัญญา
 
วิบาก
รายละเอียด
1. อาการเลื่อนลอย       
1. อดีตชาติ กีนยาดองเหล้ารักษาไข้จนติด

2. อดีตชาติ ดื่มสุรา

3. อดีตชาติ ฆ่าสัตว์เซ่นสรวง

4. อดีตชาติ จ้างหมอไสยเวทไปทำร้ายคนอื่น
5. อดีตชาติ  เวลาทำบุญมักมีจิตฟุ้งซ่านและวิตกกังวล อดีตชาติ พูดเท็จ
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
2. ความจำเสื่อม หลงลืม
">1.
อดีตชาติ พูดเท็จบ่อย
2. อดีตชาติ ดื่มสุรา
">
3. สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ
1.
อดีตชาติ ดื่มสุราก่อนกีนอาหาร
2. อดีตชาติ ขาดบุญส่งเสริมการศึกษา
">
4. ดาวน์ซินโดรม ปัญญาอ่อน
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
5. ออทิสติก
1. อดีตชาติ ดื่มสุรา
6. บ้า / ติงต๊อง
1.
อดีตชาติ + ปัจจุบัน ดื่มสุรา
2. อดีตชาติ + ปัจจุบันเสพยาเสพติด
">

 
 
โรคเกี่ยวกับสติปัญญา
">


ประกอบด้วย อาการเลื่อนลอย ความจำเสื่อม หลงลืม สติปัญญาไม่ดี ปัญญาทึบ ปัญญาอ่อน ออทิสติก และเป็นบ้า

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับสติปัญญา
">
  
1.
ดื่มสุรา
">
">
">
2. พูดเท็จ
">
">
">
  
การแก้ไข
 
">
1. แนะนำให้ผู้ป่วยให้สั่งสมบุญโดยเอาไทยธรรมที่ทำบุญไปให้อธิษฐาน

2. ใส่ชื่อผู้ป่วยในการทำบุญ

3. เอาบุญมาฝากภายหลังจากทำบุญแล้ว
">
">
">
 
">
">
">
">
">
  แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม โรคเกี่ยวกับสมอง - หมวดโรคภัยไข้เจ็บ >>
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม