โรคตับ-หมวดโรคภัยไข้เจ็บ


[ 27 ก.ย. 2553 ] - [ 17746 ] LINE it!

 
 
 
 

ฆ่า
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอายาพิษใส่อาหาร
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดื่มสุรา

โรคตับ
  
 
 
แผนผังแสดงกรรมที่ส่งผลให้เป็นโรคตับ
 


  
วิบาก
รายละเอียด
ตับ
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ขาย
4.อดีตชาติ ทรมานสัตว์
5.อดีตชาติ ใส่ยาพิษในอาหาร
">
ไวรัสตับอักเสบ บี
1.อดีตชาติ ดื่มสุรา
2.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
3.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ขาย
4.อดีตชาติ ทรมานสัตว์
ตับแข็ง
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำอาหาร
2.อดีตชาติ เลี้ยงสัตว์ไว้ให้เขาฆ่า
3.อดีตชาติ สั่งฆ่าสัตว์ทำอาหาร
4.อดีตชาติ+ปัจจุบันดื่มสุรา
ตับเสื่อม
1.อดีตชาติ ฆ่าสัตว์ทำกับแกล้ม
ตับวาย
1.อดีตชาติ ชอบสั่งฆ่าสัตว์ทำอาหาร
ธาตุทองแดงในตับมาก
1.อดีตชาติ แทงเส้นเลือดที่คอม้าเอามาดื่ม
 
 
โรคตับ

ประกอบด้วย ไวรัสตับอักเสบ บี ตับแข็ง ตับเสื่อม ตับวาย และธาตุทองแดงในตับมาก

สรุปกรรมที่ทำให้เป็นโรคตับ


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เบื้องหลังการออกแบบชีวิตเบื้องหลังการออกแบบชีวิต

รู้ทันวิบากกรรมรู้ทันวิบากกรรม

บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม