กิจกรรมในวันมาฆบูชา 2556


[ 18 ก.พ. 2556 ] - [ 17339 ] LINE it!

 
 
เชิญร่วมงานวันมาฆบูชา 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
 
       กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และองค์กรชาวพุทธภาคประชาสังคม จัดงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งแต่เวลา 7.00-21.30 น. บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

       โดยวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มเวลา 7.19 น. มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระแก้วมรกตจำลองจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมีกิจกรรมทางพุทธศาสนา อาทิ การแสดงปาฐกถาธรรม การอภิปรายทางพระพุทธศาสนา และพิธีเปิดงานมาฆบูชาในเวลา 17.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 การแข่งขันประชันกลอนสดในโครงการ “งามด้วยศีล สมาธิ ปัญญา พาก้าวไปในบุญ” แบ่ง 2 ระดับ คือประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-6) มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย (ม.1-6)/ปวช. และการอภิปรายธรรม

       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 พิธีเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ กิจกรรมทางพุทธศาสนา และรายการธรรมะ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 กิจกรรมโดยกลุ่มโรงเรียนวิถีพุทธ อาทิ ธรรมบันเทิง การเสวนาธรรม ละครสร้างเสริมศีลธรรม การอภิปรายธรรม วันสุดท้ายวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา การอภิปรายธรรม และเวลา 16.30-18.30 น. นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีนำปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ ทั้งนี้จะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการแสดงธรรมเทศนาก่อนปิดงานทุกวัน
 
อลังการ “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร”
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556
 

กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556

 
      “เมืองประวัติศาสตร์ พระธาตุทองคำ ชื่นฉ่ำธรรมชาติ แร่ธาตุอุดม เครื่องถมสามกษัตริย์ มากวัดมากศิลป์ ครบสิ้นกุ้งปู” เป็นคำขวัญของเมืองนครศรีธรรมราช ที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองศูนย์กลางพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเชี่ยน และยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจน

        นครศรีธรรมราชเป็นเมืองยิ่งใหญ่มาแต่ในอดีต รวมทั้งมีเมืองบริวารมากถึง 12 เมือง จึงมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมือง 12 นักษัตร” ตลอดจนยังเป็นเมืองศูนย์กลางการศาสนาจนมีการเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เมืองพระ” โดยมีพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยเฉพาะพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่า “พระเขี้ยวแก้วเบื้องซ้าย” นับเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นสง่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมายาวนานนับพันปี

        “ในปัจจุบันยูเนสโกได้รับพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีสำรองหรือบัญชีบัญชีชั่วคราว (tentative list)  และอยู่ระหว่างการพิจารณาของยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ครั้งที่ 37-38 หรือปี 2556-2557”

         นครศรีธรรมราชจึงมีประเพณีที่เกี่ยวข้อง ยึดโยงกับพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะประเพณี “มาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ” เป็นประเพณีที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งตามคติความเชื่อมาตั้งแต่โบราณหากจะทำบุญหรือกราบไหว้บูชาให้ได้กุศลจริง ๆ จะต้องปฏิบัติเฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์ หรือใกล้ชิดพระพุทธองค์ให้มากที่สุดเท่านั้น แต่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานแล้ว การได้ทำบุญกราบไหว้พระพุทธ รูป องค์เจดีย์ โดยเฉพาะพระบรมธาตุเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเสมือนว่าได้ทำบุญหรือกราบไหว้บูชาอย่างใกล้ชิดกับพระพุทธองค์เช่น เดียวกัน
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556

         ประวัติความเป็นมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 1773 ในพระเจ้าสามพี่น้อง คือ “พระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช    พระเจ้าจันทรภาณุ และพระเจ้าพงษาสุระ” กำลังเตรียมการสมโภชองค์พระบรมธาตุเจดีย์อยู่นั้น ได้ชาวพุทธกลุ่มหนึ่งจำนวนราว 100 คนจากเมืองอินทรปัต  ซึ่งมีผะขาว “อริยพงษ์” เป็นหัวหน้าคณะ ได้เดินทางด้วยเรือสำเภานำ “ผ้าพระบฏ” ซึ่งเป็นผ้าที่มีลายเขียนเรื่องราวพุทธประวัติ เพื่อไปบูชาพระพุทธบาทในลังกา แต่ถูกพายุพัดจนเรือแตก โดยมีผู้รอดชีวิตราว 10 คน และถูกคลื่นซัดมาขึ้นที่ปากพนังฝั่งเมืองนครศรีธรรมราช พร้อม“พระบฏ” ผืนใหญ่ยาวผืนหนึ่ง ชาวปากพนังได้เก็บผ้านั้นไปถวายพระเจ้าศรีธรรมมาโศกราช พระองค์ได้รับสั่งให้ซักผ้าพระบฏจนสะอาด แต่ลายเขียนภาพเรื่องราวพุทธประวัติไม่ลบเลือน ยังคงสมบูรณ์ครบถ้วนทุกประการ พระเจ้าศรีธรรมา-โศกราชทรงพิจารณาเห็นว่าควรนำผ้าพระบฏนั้นไปห่มพระบรมธาตุเจดีย์ เนื่องในโอกาสสมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ ชาวอินทรปัตเจ้าของผ้าพระบฏซึ่งรอดชีวิตก็ยินดีด้วย จึงมีการแห่แหนผ้าพระบฎผืนดังกล่าวมาโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์   จนเกิดเป็นประเพณี “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  783  โดยนิยมปฏิบัติกันในวัน “มาฆบูชา และ วิสาขบูชา”  แต่เนื่องจากในอดีตช่วงวันวิสาขบูชาเป็นช่วงฤดูฝนทำให้ยากลำบากในการเดินทาง  จึงหันมาเน้นจัดแห่ผ้าขึ้นธาตุในวันมาฆบูชาเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามในปัจจุบันในวันวิสาขบูชาก็ยังมีชาวพุทธบางส่วนยังจัดกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุเช่นกัน
 
        นายพิชัย  บุณยเกียรติ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปี  1773  โดยเมื่อปี 2553 สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ยกระดับงานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นสู่ระดับนานาชาติ ภายใช้ชื่อประเพณี “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร”  สำหรับในปีนี้ “วันมาฆบูชา” ตรงกับวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2556 จังหวัดนครศรีธรรมราชได้กำหนดจัดประเพณีนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 21 –26 กุมภาพันธ์ 2556  โดยได้เชิญตัวแทนจาก 11 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศ ศรีลังกา จีน เนปาล บังกลาเทศ เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว ญี่ปุ่น อินเดีย และจากรัฐเคดาห์และปีนังประเทศมาเลเซีย รวมทั้งหัวเมือง 12 นักษัตร ในอดีตและจาก 4 ภูมิภาคของประเทศไทยมาร่วมกิจกรรม เพื่อนำผ้าพระบฏทั้งหมดไปร่วมขบวนแห่และนำขึ้นโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ใน   “วันมาฆบูชา” ต่อไป
 
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2556


        นางนภสร ค้าขาย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครศรีธรรมราช  กล่าวว่าประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนคร ได้ดำเนินอยู่ด้วยพลังแห่งความเชื่อและศรัทธาในพุทธานุภาพที่กว้างไกล บนดินแดนที่หลากหลายและเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์  ซึ่งประชาชนชาวพุทธทั่วโลกจะเดินทางมาร่วมกิจกรรม สำคัญต่าง ๆ ที่กำหนดจัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ประกอบด้วย วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  สวนศรีธรรมโศกราช  สนามหน้าเมือง ศาลาประดู่หกและอำเภอปากพนัง โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การสาธิตผลิตและทอผ้าพระบฎ 4 ภาค นิทรรศการศิลปกรรมเครื่องพุทธบูชา การสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน (ที่อำเภอปากพนัง) การสมโภชและพุทธาภิเษกผ้าพระบฏไทยและผ้าพระบฏนานาชาติ  พิธีรับผ้า แห่ผ้าและถวายผ้าพระบฏพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  พิธีถวายผ้าพระบฏเป็นพุทธบูชาชาการนำผ้าพระบฎขึ้นโอบห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ และเวียนเทียนมาฆบูชา

        ทางด้านนายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก อาทิ พิธีกวนข้าวมธุปายาส  การทำบุญตักบาตร การสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) การจัดตลาดนัดโบราณจำหน่ายอาหารและขนมพื้นเมือง การแสดงบนเวทีของไทยและนานาชาติ   การแสดงหุ่นละครเล็กชุด “สืบสานตำนานศิลป์ จากคณะโจหลุยส์”  การสัมมนาวิชาการว่าด้วยพระพุทธศาสนาในภาคใต้ การปฏิบัติธรรมเจริญไตรสิกขา และแสดงธรรม การสวดด้าน การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดวาดภาพพุทธประวัติระบายสี การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ การประกวดการบรรยายธรรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธเส้นทางพระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราช การท่องเที่ยวตามรอยกินรีสามพิพิธภัณฑ์ การแสดงหนังตะลุง เพลงบอก มโนราห์  และโครงการพระบรมธาตุสู่มรดกโลก เป็นต้น.

        นับเป็นอีกโอกาสหนึ่งของการได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธของชาวนครศรีธรรมราช และชาวพุทธทั่วไปในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันที่สำคัญที่สุดวันหนึ่งของศาสนาพุทธ ในช่างดังกล่าวจะมีประชาชนชาวพุทธรวมทั้งชาวต่างชาติจะเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างมืดฟ้ามัวดินนับแสนคน  ซึ่งทุกคนที่มาร่วมงานประเพณีเชื่อว่า “แม้ในชีวิตไม่ได้ร่วมสร้าง ขอให้ได้ซ่อมแต่ขอให้มีโอกาสร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครสักครั้ง” ถือว่าเป็นการทำบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คติความเชื่อที่ว่า “เกิดมาหนึ่งชาติได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครหนึ่งครั้ง” ก็ถือว่าไม่เสียที่เกิดมาในบวรพุทธศาสนา
*ข่าวจากเดลินิวส์
 
ศิริราชจัดปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา


       รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม หน่วยประชาสัมพันธ์ภายนอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ร่วมอนุโมทนาบุญในงานสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ 18-22 ก.พ.2556 เวลา 09.00-18.00 น. ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช ภายในงานมีนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชาและธรรมะในพระพุทธศาสนา ตลอดจนมีหนังสือ เทปธรรมะมอบให้เป็นธรรมทาน โดยทุกวันเวลา 12.15-13.30 น. บรรยายธรรมโอวาทปาติโมกข์และทอดผ้าป่าสามัคคี เวลา 16.30-18.00 น. สาธยายธรรมสิงคาลกสูตร อนึ่งในวันที่ 22 ก.พ. เวลา 10.00 น. มีพิธีลาบรรพชา-อุปสมบทหมู่ของนักศึกษาวิทยาเขตบางกอกน้อย จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจเข้าร่วมบำเพ็ญกุศลและร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชุมนุมพุทธธรรมศิริราชฯ โทร.0-2419-9435, 0-2419-7426 หรือ www.si.mahidol.ac.th

วันมาฆบูชา เหตุการณ์สำคัญในวันมาฆบูชา   /   การพิทักษ์พุทธโบราณสถาน เมส ไอย์นัค เแห่งอัฟกานิสถาน 

 

คำยอดฮิตวันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา / ประวัติวันมาฆบูชา / ความสำคัญของวันมาฆบูชา / กิจกรรมวันมาฆบูชา / หลักธรรมวันมาฆบูชา / พิธีกรรมวันมาฆบูชา / การปฏิบัติตนในวันมาฆบูชา / กลอนวันมาฆบูชา / รูปภาพวันมาฆบูชา / เพลงวันมาฆบูชา และเนื้อเพลงมาฆบูชา / อีการ์ดวันมาฆบูชา


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา