มหากฐินสามัคคี 2555 กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาภายในและต่างประเทศ


[ 30 ต.ค. 2555 ] - [ 17425 ] LINE it!
View this page in: English

ร่วมบุญกฐินธรรมชัย


มหากฐินสามัคคี 2555
ฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า"
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2555
ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

มหากฐินสามัคคี 2555

มหากฐินสามัคคีณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

มหากฐินสามัคคี ณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี

ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา
 
       ปีพุทธศักราช 2555 เป็นวาระครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น "ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก" จึงมีการเฉลิมฉลองพุทธชยันตีอย่างยิ่งใหญ่ตลอดปี
 
       การฉลองพุทธชยันตีกำหนดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เช่น วันประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา (ในปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555)
 
       ในวโรกาสที่พระพุทธศาสนาย่างเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 26 นี้ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาพุทธศาสนิกชนต่างพากันสร้างบุญกุศลและบำเพ็ญความดีนานัปการเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และในช่วงออกพรรษานี้ ก็เป็นอีกวาระหนึ่งที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยการทอดกฐินสามัคคี
 
มหากฐินสามัคคีณ วัดพระธรรมกาย จ. ปทุมธานี
 
ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา

บุญพิเศษฉลองโอกาสพิเศษ
 
        การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากยิ่ง  เพราะมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น จำกัดเวลาภายใน 1 เดือน นับแต่วันออกพรรษา และยังมีข้อกำหนดอีกหลายประการ ดังนั้นการทอดกฐินจึงไม่ใช่สิ่งที่จะทำเมื่อไรก็ทำได้ และที่สำคัญการทอดกฐินในปีนี้ มีความพิเศษต่างจากปีอื่นๆ เพราะเป็นการทอดกฐินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวาระฉลองพุทธชยันตี ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษสุด หากพลาดปีนี้ จะต้องรออีก 100 ปี การฉลองพุทธชยันตีครบรอบศตวรรษแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะเกิดขึ้นอีกครั้ง

พุทธชยันตี วโรกาสแห่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่
 
        คำว่า "พุทธชยันตี" มาจากคำว่า "พุทธะ" หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับคำว่า "ชยันตี" ซึ่งมาจากคำว่า "ชย" แปลว่า ชัยชนะ เมื่อนำมารวมกันแล้ว หมายถึง ชัยชนะขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวง
 
        นอกจากนี้ คำว่าพุทธชยันตียังนำมาใช้ในความหมายแห่งชัยชนะของชาวพุทธอีกด้วย ดังนั้นเมื่อทอดกฐินฉลองชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาเสร็จแล้วก็พึงอธิษฐานจิตให้อานุภาพแห่งบุญกฐินครั้งนี้ ดลบันดาลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ความเจริญ สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์สมบัติ และสามารถเอาชนะอุปสรรคภัยพาลทั้งปวงตลอดไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าถึงพระนิพพาน
 
ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา
 
มหากฐินฉลองพุทธชยันตี

อานิสงส์บุญทอดกฐิน
 
         การทอดกฐินจัดเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่ง เพราะถวายแด่คณะสงฆ์โดยไม่เจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นจึงมากมายมหาศาล ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสรู้รับรองไว้ว่า "สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวังผล" คือ ใครอยากได้บุญใหญ่ก็ให้ทำบุญกับคณะสงฆ์
 
        ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระภิกษสามเณร ผู้เป็นเนื้อนาบุญอยู่จำพรรษาตลอด 3 เดือน เป็นจำนวนสองพันกว่ารูป
 
พิธีทอดกฐิน
 
สาธุชนนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมในวันทอดกฐิน
 
 


กำหนดการพิธีทอดกฐิน
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พิธีภาคเช้า

06.30 น. พิธีตักบาตร
09.30 น. ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ
11.00 น. ภวายภัตตาหาร

พิธีภาคบ่าย
 
13.30 น. พิธีทอดกฐินสามมัคคี / ปฏิบัติธรรม
15.30 น. เสร็จพิธีทอดกฐิน
18.00 น. คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน
 
 
คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน
 
คณะสงฆ์ทำพิธีกรานกฐิน ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
 
กรุณาสวมชุดขาวมาร่วมพิธี เพื่อรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
 
กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาภายในประเทศ ประจำปี พุทธศักราช 2555
 
 
 
ที่
วัด/ธุดงคสถาน/ศูนย์
จังหวัด
ประธานสงฆ์
เบอร์โทร
วัน
วัน/เดือน/ปีทอดกฐิน
1
วัดป่าโนนสะอาด
หนองคาย
พระนิพนธ์  สิริภทฺโท
086-8341717
พุธ
31/10/2012
 2
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์
สุรินทร์
พระสมพงษ์  ยโสธโร
081-5712620
ศุกร์
 2/11/2012
 3
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
นครราชสีมา
พระสุนันท์ ปัญญานนฺโท
081-3084701
เสาร์
3/11/2012
 4
ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
พระอรรถชาติ อตฺถชาโต
089-7876546
 เสาร์
3/11/2012
 
 5
วัดถ้ำเนรมิตร
กาญจนบุรี
พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ
086-3392546
พฤหัสบดี
8/11/2012
 6
สำนักสงฆ์เขาวงพระจันทร์
ตาก
พระธาดา จรณธโร
085-0612345
เสาร์
10/11/2012
 7
ธุดงคสถานพัฒนานิคม
ลพบุรี
พระวัชระ ฐิตสํวโร
088-2278147
เสาร์
10/11/2012
 8
ธุดงคสถานจันทปุระ
จันทบุรี
พระสมุห์สรพงษ์ สุทฺธสทฺโท
083-1190340
เสาร์
10/11/2012
 9
วัดเมืองคง
ศรีสะเกษ
พระครูโกศลสุตากรณ์
081-3188258
เสาร์ 
10/11/2012
 
 10
ธุดงคสถานพิษณุโลก
พิษณุโลก
พระครูสมุห์เชิดศักดิ์  สตฺติโชโต
081-5304619
อาทิตย์
11/11/2012
 11
ธุดงคสถานปราจีนบุรี
ปราจีนบุรี
พระธีรากานต์ สมปญฺโญ
086-7625862
อาทิตย์
11/11/2012
 12
วัดพระธาตุกองลอย
เชียงใหม่
พระอธิการประสิทธิ์ สิทฺธิวํโส
087-1837307
อาทิตย์
11/11/2012
 13
วัดถ้ำเขาวง
นครราชสีมา
พระครูภาวนาวรานุสิฐ
084-9833419
อาทิตย์
11/11/2012
 14
วัดวังกอง
เชียงใหม่
พระครูสุนันทนิเวศน์
086-9111688
อาทิตย์
11/11/2012
 15
ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พระมหาอุเทน สิริภทฺโท
087-6199747
อาทิตย์
11/11/2012
 16
วัดกิ่วลม
เชียงใหม่
พระอธิการสุธรรม  สิริสุโข
081-5955903
พฤหัสบดี
15/11/2012
 17
วัดทุ่งเจริญธรรม
เชียงใหม่
พระสมุห์จันทร์แก้ว ฉนฺทธมฺโม
081-2888251
พฤหัสบดี
15/11/2012
 18
วัดบ้านขุน
เชียงใหม่
พระครูสังวรสิทธิโชติ
081-9514789
พฤหัสบดี
15/11/2012
 19
วัดแม่ลายเตียนอาง
เชียงใหม่
พระวัย  ปหฏโฐ
086-0163074
พฤหัสบดี
15/11/2012
 20
วัดแม่ลาย
เชียงใหม่
พระมหาดนัย  อิทธิปาโล
081-9517517
ศุกร์
16/11/2012
 21
วัดแม่สะนาม
เชียงใหม่
พระใบฎีกาวิสุทธ์ ธมฺมสุทฺโธ
081-5956947
ศุกร์
 16/11/2012
 22
ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย
เชียงใหม่
พระชาญณรงค์ วานิชฺชชญฺโญ
084-9162573
ศุกร์
16/11/2012
 23
สวนแก้ววนาราม
เชียงใหม่
พระฉัตรมงคล ฉตฺตลาโภ
081-4928607
ศุกร์
16/11/2012
 24
วัดหนองไผ่ล้อม
ปราจีนบุรี
พระสมุห์กมล กมลสุโภ
081-8639789
เสาร์
17/11/2012
 25
ศูนย์เยาวชนอบรมนครปฐม
นครปฐม
พระมหาสุขสันติ สุปภาโส
083-5406651
เสาร์
17/11/2012
 26
ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่
แพร่
พระอานนท์  อภินนฺโท
089-8921239
เสาร์
17/11/2012
 27
ธุดงคสถานอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต
081-4206772
อาทิตย์
18/11/2012
 28
ศูนย์อบรมเยาวชนนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
พระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร
082-4509890
อาทิตย์
18/11/2012
 29
วัดห้วยตองสัก
เชียงใหม่
พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว
081-7420173
อาทิตย์
18/11/2012
30
ธุดงคสถานชุมพร
ชุมพร
พระสมุห์ประยูร  อตฺถลทฺโท
081-6293128
ศุกร์
23/11/2012
 31
ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์
ประจวบฯ
พระสมฤทธิ์  สทฺธาโส
086-8576943
เสาร์
24/11/2012
 32
ธุดงคสถานล้านนา
เชียงใหม่
พระกล้าธรรม โชติสิปฺโป
083-5404604
เสาร์
24/11/2012
 33
ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ
เชียงใหม่
พระรัฐพล สุริยเปโม
053-826123
เสาร์
24/11/2012
 34
วัดทวีพูลรังสรรค์
นครนายก
พระสมุห์มงคล  สุมํคโล
081-4051506
เสาร์
24/11/2012
 35
ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ
ปราจีนบุรี
พระศุภโชค  สุภคฺโค
081-4236841
เสาร์
24/11/2012
 36
ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท
ชัยนาท
พระเสกสรรค์ อตฺตทโม
085-0454625
เสาร์
24/11/2012
 378
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
ราชบุรี
พระอติเทพ ธมฺมนาโถ
083-5406607
อาทิตย์
25/11/2012
 38
วัดหนองกินเพล
อุบลราชธานี
พระครูวาปีปทุมกิจ
081-7186577
อาทิตย์
25/11/2012
39
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้
สงขลา
พระธีระ อตฺตทนฺโต
081-6477804
อาทิตย์
25/11/2012
 40
วัดศรีเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม
ปราจีนบุรี
พระครูอุดมประชานุกูล
081-6477804
อาทิตย์
25/11/2012 
 41
วัดบางปรัง
นครนายก
พระมหาชัยยะ จนฺทสโม
081-4361825
พุธ
28/11/2012
42
วัดราษฎร์สังคม
มหาสารคาม
พระครูชัยธรรโมภาส
086-2355472
พุธ
28/11/2012

กฐินสามัคคีประจำปี 2555 ศูนย์สาขาต่างประเทศ
 
ประเทศญี่ปุ่น 10 ศูนย์
 
วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 มี 4 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายโตเกียว
2. วัดพระธรรมกายโทชิงิ
3. วัดภาวนาไซตะมะ
4. วัดภาวนายามานาชิ
 
วันอาทิตย์ที่ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มี 3 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายโอซาก้า
2. วัดภาวนานาโกย่า
3. วัดพระธรรมกายคานากาว่า
 
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 มี 3 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายนางาโน่
2. วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
3. วัดพระธรรมกายกุมมะ
 
ภาคพื้นอเมริกา 11 ศูนย์
 
1. วัดภาวนามอนทรีออล ทอดผ้าป่า วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555
 
วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 มี 4 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายซีแอตเติล
2. วัดพระธรรมกายชิคาโก
3. วัดพระธรรมกาย ดี. ซี
4. วัดพระธรรมกายเท็กซัส
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มี 3 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย
2. วัดพระธรรมกายบอสตัน
3. วัดพระธรรมกายฟลอริดา
 
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 มี 3 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
2. วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
3. วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์
 
ภาคพื้นยุโรป 20 ศูนย์
 
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555
1. วัดพระธรรมกายนอร์เวย์ ประเทศนอร์เวย์
 
วันอาทิตย์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2555 มี 4 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
2. วัดพุทธสตอกโฮม ประเทศสวีเดน
3. วัดพุทธไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี
 
วันอาทิตย์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2555 มี 7 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ
2. วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก
3. วัดพุทธนอร์ดไรน์ - เวสท์ฟาเลน ประเทศเยอรมนี
4. วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
5. วัดพุทธบอร์คโค ประเทศฝรั่งเศส
6. วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี
7. วัดพระธรรมกายปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 
วันอาทิตย์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 มี 6 วัด คือ
1. วัดพระภาวนาเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
2. วัดพระธรรมกายเบนลักซ์ ประเทศเบลเยี่ยม
3. วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
4. วัดพุทธนิวคาสเซิล ประเทศอังกฤษ
5. วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์ ประเทศเยอรมนี
6. วัดพุทธออสเตรีย ประเทศออสเตรีย
 
วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2555 มี 2 วัด คือ
1. วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี
2. วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
 

วิดีโอแนะนำเส้นทางมาวัดพระธรรมกย

 

รับชมคลิปวิดีโอแนะนำเส้นทางมางานบุญวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่วัดพระธรรมกาย
ชมวิดีโอแนะนำเส้นทางมางานบุญวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่วัดพระธรรมกาย   Download ธรรมะแนะนำเส้นทางมางานบุญวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่วัดพระธรรมกาย
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา