ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17558 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
 
ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ

เมื่อใกล้คลอด พระราชมารดาเสด็จกลับกรุงเทวทหะ
ระหว่างทางประสูติพระราชกุมาร
 ที่มี ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
 ณ สวนลุมพินีวัน ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 80 ปี
ด้วยพระบารมีที่ทรงสั่งสมมา
พระราชกุมารเสด็จดำเนินไป 7 ก้าว
ทุกก้าวมีดอกบัวเกิดขึ้นมารองรับ
แล้วทรงเปล่ง อาสภิวาจา ว่า
“เราเป็นเลิศในโลก
เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก
เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก
การเกิดครั้งนี้ของเราเป็นครั้งสุดท้าย
ภพใหม่ต่อไปไม่มีสำหรับเรา”
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา