ได้รับพยากรณ์ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17468 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ได้รับพยากรณ์ 
 
ได้รับพยากรณ์

เมื่อประสูติได้ 5 วัน ได้รับถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”
แปลว่า ผู้มีความสำเร็จตามต้องการ
 และมีพราหมณ์ 7 คน พยากรณ์ว่า
ถ้าพระราชกุมารอยู่ทางโลกจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ
ถ้าออกบวชจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แต่พราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะพยากรณ์ว่า
จะออกบวชและจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา