ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17441 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
 
ชีวิตสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์

เมื่อพระชมมายุ 16 พรรษา
พระราชบิดาทรงสร้างปราสาท 3 ฤดู ที่สวยงาม
ให้ประทับอย่างสุขสบายดังอยู่ในสรวงสวรรค์
และทรงจัดการอภิเษกพระนางยโสธรา
พระราชธิดาของกษัตริย์แห่งกรุงเทวทหะ
ผู้ทรงมีความงามเป็นเลิศ มีลักษณะเบญจกัลยาณี
ให้มาเป็นพระชายา ด้วยหวังจะโน้มน้าวให้เจ้าชายสิทธัตถะ
อยู่ครองราชสมบัติโดยไม่คิดออกบวช
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา