อธิษฐานเป็นบรรพชิต - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17488 ] LINE it!

พุทธประวัติ - อธิษฐานเป็นบรรพชิต
 
อธิษฐานเป็นบรรพชิต

เมื่อถึงฝั่งแม่น้ำอโนมา ทรงตัดพระเมาลี (มวยผม)
พระเกศา (ผม) เหลือความยาว 2 องคุลี
ม้วยกลมเป็นทักษิณาวรรต
ด้วยบุญบารมีทำให้พระเกศายาวอยู่เพียงแค่นั้น
ตราบวันปรินิพพาน จากนั้น ทรงอธิษฐานว่า
“ถ้าเราจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอให้พระเกศาของเราจงตั้งอยู่ในอากาศ
แต่ถ้าไม่สามารถจะตรัสรู้ได้ก็ขอให้พระเกศานี้ตกลงบนพื้นดิน”
แล้วทรงโยนพระเกศาขึ้นไปอยู่ในอากาศ
พระอินทร์ทรงเอาผอบแก้วรับไว้ แล้วนำไปประดิษฐาน
ณ จุฬามณีเจดีย์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับบาตรและจีวรจาก ฆฏิการพรหม
แล้วครองเพศบรรพชิตออกแสวงหาทางพ้นทุกข์ต่อไป
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา