ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17447 ] LINE it!

พุทธประวัติ - ตรัสรู้
 
ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลแรก
ที่ค้นพบสุดยอดแห่งความรู้
ที่ทำให้สรรพสัตว์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้
ซึ่งไม่เคยมีศาสดาคนใดค้นพบมาก่อน
ในยามต้น ทรงบรรลุ บุพเพนิวาสานุสติญาณ
คือ ระลึกชาติตนเองได้
ในมัชฌิมยาม ทรง บรรลุจุตูปปาตญาณ
คือ รู้การเกิดการตายของสัตว์อื่นได้
ในปัญฉิมยาม ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ
คือการทำอาสวกิเลสให้หลุดร่อนออกจากใจ
เพราะทรงเห็นแจ้ง อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นผู้ที่สมบูรณ์พร้อมไม่มีไครเทียบได้
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา