ไปโปรดยักษ์ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17422 ] LINE it!

พุทธประวัติ - โปรดอาฬวกยักษ์
 
ไปโปรดยักษ์

ครั้นหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปโปรด อาฬวกยักษ์
พระองค์เสด็จไปประทับยืนที่ประตูวิมานของอาฬวกยักษ์ อาฬวกยักษ์โกรธมาก
พยายามทำร้ายพระพูทธองค์ด้วยวิธีการต่างๆ
เช่นปล่อยอาวุธหลายชนิดออกมา
แต่อาวุธกลับกลายเป็นผ้าเช็ดบาท
ต่อมา อาฬวกยักษ์ได้ทูลถามปัญหา
และขู่ว่าถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอบไม่ได้จะควักหัวใจ
พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตอบได้ทุกข้อ
จนในที่สุดอาฬวกยักษ์เกิดความเลื่อมใส
และได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
เปลี่ยนจากยักษ์ใจร้ายกลายเป็นยักษ์ใจดี
 
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา