พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17430 ] LINE it!

พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งปัญญา
 
 พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งปัญญา
 
คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของมหาชนทั้งหลาย
ให้ก้าวไปสู้ชีวิตอันประเสริฐสุดได้
คำสอนในพระพุทธศาสนาจึงเป็นคำสอนที่ทรงคุณค่ากว่าคำสอนใดๆ
ช่วยให้เข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
ทั้งนี้พระพุทธองค์ทรงมีปัญญาเลิศกว่าใครๆ
คำสอนที่ตรัสไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว
ปัจจุบันก็ยังทันสมัยและพิสูจน์ได้ เช่น
ทรงอธิบายเรื่องการเกิดของมนุษย์ไว้อย่างละเอียด
ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระทั่งเจริญเติบโตเป็นทารก
ซึ่งตรงกับที่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันค้นพบ
โดยที่พระองค์มิได้ทรงใช้เครื่องมือใดๆ เลย นอกจากการทำสมาธิ
และที่สำคัญหากผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา