พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ - พุทธประวัติ


[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ 17487 ] LINE it!

พุทธประวัติ - พระพุทธศาสนา ศาสนาแห่งสันติภาพ
 
พระพุทธศาสนา..ศาสนาแห่งสันติภาพ

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ
ที่เผยแผ่สู่ชาวโลกด้วยความสงบ
โดยไม่บังคับให้ใครเชื่อ แต่ให้ไตร่ตรองหาเหตุผลก่อน
แล้วจึงพิสูจน์ด้วยการลงมือปฏิบัติตาม
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ชาวพุทธมีนิสัยรักความสงบ
มีเหตุมีผล ไม่ชอบความรุนแรง
ดังจะเห็นได้ว่า 2,500 กว่าปีที่ผ่านมา
ไม่เคยมีสงครามระหว่างศาสนาพุทธกับศาสนาอื่นเลย
ดังนั้น ถ้าหากมนุษย์ทุกคนปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพานวันวิสาขบูชา Vesak Day ตอน วันปรินิพพาน

วันวิสาขบูชา  ตอน วันตรัสรู้วันวิสาขบูชา ตอน วันตรัสรู้

วันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติวันวิสาขบูชา ตอน วันประสูติHome

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา