Case Study ตอนพิเศษ "อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"


[ 2 มี.ค. 2559 ] - [ 16995 ] LINE it!

สมาธิ กฏแห่งกรรม
 

ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559


Case Study ตอนพิเศษ
"อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ

     คำถามในพุทธันดรที่แล้ว ลูกสร้างบารมีมากับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรครับ

 
เมื่อเติบโตขึ้นก็มารับราชการเป็นนายทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชถูกบรรจุอยู่ในหน่วยทหารสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว

      ในพุทธันดรที่ผ่านมา...ลูกได้เกิดอยู่ในครอบครัวของนายทหารที่รับราชการอยู่กับพระราชาองค์ที่ออกบวชมานาน  เมื่อลูกเติบโตขึ้น...ลูกก็ได้เข้ารับการศึกษาและออกมารับราชการเป็นนายทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช

      ซึ่งในช่วงเริ่มต้นที่ลูกมารับราชการนั้น   ลูกไม่ได้อยู่ในส่วนงานภาคสนาม  แต่ลูกถูกบรรจุอยู่ในหน่วยทหารสื่อสารเคลื่อนที่เร็ว  ที่ต้องเดินทางประสานงานเกี่ยวกับงานเอกสารตามเขตหัวเมืองต่างๆ ของแคว้นในยุคนั้น
 
ในเวลาต่อมาได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยทหารดูแลส่วนงานเกี่ยวกับทะเบียนกำลังพลในเขตพื้นที่หนึ่งใกล้กับเขตเมืองหลวง
 
        และด้วยความที่ตัวลูก...เป็นคนที่มีความสามารถและมีความรับผิดชอบสูง จึงทำให้ในเวลาต่อมา...ลูกก็ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยทหาร ที่ดูแลส่วนงานเกี่ยวกับทะเบียนกำลังพลในเขตพื้นที่ๆ หนึ่ง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับเขตเมืองหลวง

เพื่อนได้มาชักชวนให้ไปทำบุญสร้างวัดใหม่กับพระมหาเถระอดีตพระราชา

     และภายหลังจากที่พระราชาองค์ที่ออกบวชได้เสด็จออกบวชและมีพระดำริที่จะสร้างวัดใหม่แล้ว เพื่อนของลูกก็ได้ชักชวนตัวลูกให้ไปทำบุญสร้างวัดใหม่กับพระมหาเถระอดีตพระราชาด้วยกัน เมื่อลูกได้ยินข่าวบุญดังกล่าวแล้ว ลูกก็ไม่ปฏิเสธและตัดสินใจที่จะติดตามเพื่อนคนนั้นไปทำบุญสร้างวัดกับพระมหาเถระอดีตพระราชาในทันที
 
หลังจากได้ไปทำบุญก็ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาและแนวทางปฏิบัติของพระมหาเถระเป็นอย่างมาก
จนสุดท้ายก็ได้ตัดสินใจออกบวชตามพระมหาเถระอดีตพระราชาในที่สุด    

      หลังจากที่ตัวลูก...ได้ไปทำบุญและได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระมหาเถระอดีตพระราชาแล้ว ลูกก็ได้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในปฏิปทาและแนวทางปฏิบัติของพระมหาเถระเป็นอย่างมาก
 
     หลังจากวันนั้น...ลูกจึงได้หาโอกาสมาทำบุญที่วัดและฟังธรรมจากพระมหาเถระอดีตพระราชาอยู่บ่อยๆ  จนสุดท้าย...ลูกก็ได้ตัดสินใจออกบวชตามพระมหาเถระอดีตพระราชาในที่สุด
 
     เมื่อตัวลูกออกบวชแล้ว... ลูกก็ได้มาเจอและมีความสนิทสนมกับสหธรรมิกรูปหนึ่ง ซึ่งก็คือท่านผอ.ของลูกในภพชาติปัจจุบันนั่นเอง
 
     เมื่อตัวลูกและท่านผอ.อารักษ์มีความสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้ว ลูกก็ได้เข้ามาร่วมสร้างบารมีอยู่ในกลุ่มของท่านผอ.อารักษ์ โดยช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายออกไปยังแคว้นต่างๆ  ซึ่งในภพชาติที่ผ่านมานั้น...ลูกก็ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มกำลัง อีกทั้งยังมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีสามารถเข้าถึงพระธรรมกายภายในและเอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีวงบุญพิเศษได้ในที่สุด
 

รับชมคลิปวิดีโอCase Study ตอนพิเศษ "อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"
ชมวิดีโอCase Study ตอนพิเศษ "อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"   Download ธรรมะCase Study ตอนพิเศษ "อุบาสกรูปหล่อ ลูกชายคุณแม่ประยูร"
 


Desktop Version Desktop Version    บทความที่เกี่ยวข้อง
เจ้าเมืองไปเกิดเป็นพญานาคเจ้าเมืองไปเกิดเป็นพญานาค

นักบุญ - นักธุรกิจนักบุญ - นักธุรกิจ

สังขารดับ แต่ใจยังอาวรณ์สังขารดับ แต่ใจยังอาวรณ์Home

อ่านธรรมะ

ธรรมะมาแรง

กรณีศึกษากฎแห่งกรรม